BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielskiej Grobli 10B lok. 6 w Gdańsku

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-10-13

NZ.261.45.2020.MW.82A                                                                          Gdańsk, dnia 13.10.2020 r.
 
                                                                  

 

                                             UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy
ul. Angielskiej Grobli 10B lok. 6 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 27,86 KB 2020-10-05 11:17:39 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 471,44 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 82 599,28 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
2 wzór umowy 82 275,76 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
3 zał. nr 1 Projekt Przebudowy Instalacji Gazowej i Budowy Ogrzewania Lokalowego 61,43 MB 2020-09-17 12:56 pobierz
4 zał. nr 2 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rbót Budowlanych 444,99 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
5 zał. nr 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty Instalacyjne 604,34 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
6 zał. nr 4 Szczegółowe Specyfikacje techniczne. Instalacja wod.-kan. 115,76 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
7 zał. nr 5 Szczegłówe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne 157,98 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
8 zał. nr 6 Przedmiar remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk Angielska Grobla 10 B m 6, branża ogólnobudowlana 48,37 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
9 zał. nr 7 Przedmiar robót, budowa inst.gazowej i ogrzewania mieszkaniowego, Gdańsk ul.Angielska Grobla 10B m6 214,44 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
10 zał. nr 8 Przedmiar remont mieszkania -instalacja sanitarna, Gdańsk Angielska Grobla 10 B m 6 45,92 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
11 zał. nr 9 Obmiar, instalacja elektryczna Angielska Grobla 10B m 6 750,55 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
12 zał. nr 10 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 267,28 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
13 zał. nr 11 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 286,84 KB 2020-09-17 12:56 pobierz
14 zał. nr 12 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 171,99 KB 2020-09-17 12:56 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-09-17
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-09-17 12:56
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-13 13:41