BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 75 599,5 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
2 wzór umowy 75 279,63 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
3 zał. nr 1 Projekt Architektoniczno Budowlany.Przebudowa wew. instalacji gazu i c.o. Gdańsk ul.Górka 13a lok. 2 1,57 MB 2020-10-02 14:17 pobierz
4 zał. nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 444,99 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
5 zał. nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Przebudowa wew. inst.gazu i c.o. 190,15 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
6 zał. nr 4 Szczegółowe Specyfikacje techniczne.Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 115,74 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
7 zał. nr 5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne. 157,97 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
8 zał. nr 6 Przedmiar-remonont lokalu, ul. Górka 13A lok.2 (2) 35,19 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
9 zał. nr 7 Przedmiar-Przebudowa wew. instalacji gazu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Gdańsk ul. Górka 13A lok.2 77,37 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
10 zał. nr 8 Przedmiar-remont mieszkania-instalacja sanitarna. Gdańsk ul. Górka 13A lok.2 45,04 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
11 zał. nr 9 Przedmiar-wymiana instalacji elektrycznej, ul. Górka 13A lok. 2 33,37 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
12 zał. nr 10 Oświadczenie-przesłanki wykluczenia z postępowania 267,32 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
13 zał. nr 11 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 272,08 KB 2020-10-02 14:17 pobierz
14 zał. nr 12 Oświadczenie-grupa kapitałowa 171,88 KB 2020-10-02 14:17 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-10-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-10-02 14:39
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-19 13:50