BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 86 600,71 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
2 wzór umowy 86 275,72 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
3 zał. nr 1 Projekt Przebudowy Instalacji Gazowej i Budowy Ogrzewania Lokalowego 61,43 MB 2020-10-13 14:04 pobierz
4 zał. nr 2 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rbót Budowlanych 444,99 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
5 zał. nr 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty Instalacyjne 604,34 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
6 zał. nr 4 Szczegółowe Specyfikacje techniczne. Instalacja wod.-kan. 115,76 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
7 zał. nr 5 Szczegłówe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru RB. Inst.el. 157,98 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
8 zał. nr 6 Przedmiar remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk Angielska Grobla 10 B m 6, branża ogólnobudowlana 48,37 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
9 zał. nr 7 Przedmiar robót, budowa inst.gazowej i ogrzewania mieszk., ul.Angielska Grobla 10B m6 214,44 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
10 zał. nr 8 Przedmiar remont mieszkania -instalacja sanitarna, Gdańsk Angielska Grobla 10 B m 6 45,92 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
11 zał. nr 9 Obmiar, instalacja elektryczna Angielska Grobla 10B m 6 750,55 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
12 zał. nr 10 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 267,28 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
13 zał. nr 11 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 287,13 KB 2020-10-13 14:04 pobierz
14 zał. nr 12 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 171,99 KB 2020-10-13 14:04 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-10-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-10-13 14:06
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-28 11:37