BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2020.pdf 541,33 KB 2020-11-17 12:28 pobierz
2 modyfikacja siwz 17.11.2020.pdf 430,48 KB 2020-11-17 12:28 pobierz
3 zał 7 - zmodyfikowany przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Gdańsk ul Okopowa 5 m 3.pdf 65,61 KB 2020-11-17 12:29 pobierz
4 SIWZ 870,42 KB 2020-11-09 20:39 pobierz
5 wzór umowy 334,96 KB 2020-11-09 20:39 pobierz
6 zał 1 -Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 444,77 KB 2020-11-09 20:39 pobierz
7 zał 2 -Specyfikacja Techniczna. Remont wewnętrznych instalacji gazu 115,84 KB 2020-11-09 20:40 pobierz
8 zał 3 -Specyfikacje techniczne -ogrzewanie 309,21 KB 2020-11-09 20:40 pobierz
9 zał 4 -Specyfikacje techniczne -wod-kan 115,31 KB 2020-11-09 20:40 pobierz
10 zał 5 -Specyfikacje techniczne- elektryczna 157,88 KB 2020-11-09 20:40 pobierz
11 zał 6 - Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gd ul Okopowa 5 m 3 41,78 KB 2020-11-09 20:40 pobierz
12 zał 7 - Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Gdańsk ul Okopowa 5 m 3 45,57 KB 2020-11-09 20:41 pobierz
13 zał 8 - Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Okopowa 5 m 3 45,57 KB 2020-11-09 20:42 pobierz
14 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 457,74 KB 2020-11-09 20:42 pobierz
15 zał. 10 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 461,14 KB 2020-11-09 20:42 pobierz
16 zał. 11 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 261,27 KB 2020-11-09 20:42 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2020-11-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2020-11-09 20:45
Ostatnia aktualizacja:
2020-11-17 12:31