BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 omyłka pisarska we wzorze umowy 167,86 KB 2020-11-16 12:03 pobierz
2 SIWZ 53 5A 1,25 MB 2020-11-10 18:16 pobierz
3 Wzór umowy 53 5A 629,22 KB 2020-11-10 18:15 pobierz
4 zał. 1 Projekt budowlany. Remont oraz docieplenie części elewacji budynku przy ul. Plac Wałowy 5A w Gdańsku 5,11 MB 2020-11-10 15:38 pobierz
5 zał. 1a rysunek nr 1 – sytuacja 203,7 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
6 zał. 1b rysunek nr 2 – rzut piwnic, przekrój I-I -stan istniejący, zakres prac 376,44 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
7 zał. 1c rysunek nr 3 – rzut piwnic, przekrój I-I - projekt 493,93 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
8 zał. 1d rysunek nr 4– elewacja szczytowa- stan istniejący – zakres prac 373,99 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
9 zał. 1e rysunek nr 5 – elewacja od strony podwórza- stan istniejący – zakres prac 426,63 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
10 zał. 1f rysunek nr 6 – elewacja od strony szczytu - przy budynku przylegającym – stan istniejący – zakres prac 264,71 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
11 zał. 1g rysunek nr 7 – elewacja frontowa – stan istniejący 359,7 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
12 zał. 1h rysunek nr 8 – elewacja szczytowa - projekt 357,35 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
13 zał. 1i rysunek nr 9 – elewacja od strony podwórza - projekt 368,47 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
14 zał. 1j rysunek nr 10 – elewacja od strony szczytu przy budynku przylegającym 238,92 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
15 zał. 1k rysunek nr 11 – elewacja frontowa – stan istniejący 372,99 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
16 zał. 1l rysunek nr 12 – izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych 321,18 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
17 zał. 1m rysunek nr 13 – stolarka drzwiowa wejściowa 683,87 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
18 zał. 1n rysunek nr 14 – szczegóły – gzyms oraz opaski okienne 430,27 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
19 zał. 1o rysunek nr 15 – zestawienie stolarki okiennej 261,33 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
20 zał. 1p rysunek nr 16 – detale stolarki okiennej elewacja frontowa 156,8 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
21 zał. 2 Projekt wykonawczy – Remont oraz docieplenie części elewacji budynku przy ul. Plac Wałowym 5A w Gdańsku 2,66 MB 2020-11-10 15:38 pobierz
22 zał. 2a rysunek nr 1 – plan sytuacyjny 203,48 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
23 zał. 2b rysunek nr 2 – rzut piwnic, przekrój I-I stan istniejący, zakres prac 376,43 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
24 zał. 2c rysunek nr 3 – rzut piwnic, przekrój I-I - projekt 491,79 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
25 zał. 2d rysunek nr 4 – elewacja szczytowa, stan istniejący – zakres prac 373,98 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
26 zał. 2e rysunek nr 5 – elewacja od strony podwórza, stan istniejący – zakres prac 426,63 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
27 zał. 2f rysunek nr 6 – elewacja od strony szczytu - przy budynku przylegającym – stan istniejący – zakres prac 264,7 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
28 zał. 2g rysunek nr 7 – elewacja frontowa – stan istniejący 359,7 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
29 zał. 2h rysunek nr 8 – elewacja szczytowa - projekt 357,35 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
30 zał. 2i rysunek nr 9 – elewacja od strony podwórza - projekt 368,47 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
31 zał. 2j rysunek nr 10 – elewacja od strony szczytu przy budynku 238,91 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
32 zał. 2j rysunek nr 11 – elewacja frontowa – stan istniejący 372,38 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
33 zał. 2k rysunek nr 12 – izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych 319,83 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
34 zał. 2l rysunek nr 13 – stolarka drzwiowa wejściowa 683,8 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
35 zał. 2m rysunek nr 14 – szczegóły – gzyms oraz opaski okienne 430,06 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
36 zał. 2n rysunek nr 15 – zestawienie stolarki okiennej 261,32 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
37 zał. 2o rysunek nr 16 – detale stolarki okiennej elewacja frontowa 156,8 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
38 zał. 3 STOWiR 1,66 MB 2020-11-10 15:38 pobierz
39 zał. 4 Przedmiar. Remont oraz docieplenie elewacji budynku ul. Plac Wałowy 5A w Gdańsku 162,81 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
40 zał. 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 487,13 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
41 zał. 6 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 492,2 KB 2020-11-10 15:38 pobierz
42 zał. 7 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 293,29 KB 2020-11-10 15:38 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-11-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-11-10 18:18
Ostatnia aktualizacja:
2020-11-16 12:07