BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 98 1007,06 KB 2020-11-19 14:14 pobierz
2 wzór umowy 98 381,2 KB 2020-11-19 14:15 pobierz
3 zał. 1a Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki mieszkalne Skarbu Państwa 464,02 KB 2020-11-19 12:28 pobierz
4 zał. 1b Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki użytkowe Skarbu Państwa 381,14 KB 2020-11-19 12:28 pobierz
5 zał. 2 Szczegółowy rzeczowy zakres czynności 265,04 KB 2020-11-19 12:28 pobierz
6 zał. 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,88 KB 2020-11-19 12:27 pobierz
7 zał. 4 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 461,72 KB 2020-11-19 12:27 pobierz
8 zał. 5 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 275,16 KB 2020-11-19 12:26 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-11-19
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-11-19 14:18