BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1 oraz Jacka Malczewskiego 113 lok. 3 w Gdańsku.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-01-14

NZ.261.63.2020.MW.100A                                                                                     Gdańsk, 14.11.01.2021 r.
 
                                                                  

                                                                        INFORMACJA

                                                   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1 oraz Jacka Malczewskiego 113 lok. 3 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Z powodu błędu pracownika Zamawiającego, złożona oferta nie została otwarta w dniu 18.12.2020 r. na godz. 10:15.

W związku z tym, że termin jest nieprzywracalny i nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 1,11 MB 2020-12-18 14:42:40 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 292,31 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 100 477,17 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
2 wzór umowy 100 256,85 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
3 zał.nr 1-PB.Projekt inst. gaz. i ogrzewania lok,ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A 74,23 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
4 zał.nr 2-Przedmiar robót.Budowa inst. gazowei i ogrzewania mieszkaniowego 3,44 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
5 zał.nr 3-PB.Projekt przebudowy inst. gaz. i budowy ogrzewania lokalowego,ul.Oliwska 66 lok.nr 4 81,28 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
6 zał.nr 4-Przedmiar robót.Budowa inst.gazowej i ogrzewania mieszkaniowego 216,22 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
7 zał.nr 5-PB.Projekt przebudowy inst. gaz. i budowy ogrzewania lok.ul.Partyzantów 59,74 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
8 zał.nr 6-Przedmiar robót.Budowa inst.gaz. i ogrzewania lokal. 4,03 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
9 zał.nr 7-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania 518,42 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
10 zał.nr 8-PB.Przebudowa wew. inst. gazu i c.o.ul.Malczewskiego113m3 1,52 MB 2020-12-03 15:52 pobierz
11 zał.nr 9-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; ul.Malczewskiego 190,22 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
12 zał.nr 10-Przedmiar Przebudowa wew. inst. gazu i c.o.ul.Malczewskiego113m3 55,43 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
13 zał.nr 11- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 177,19 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
14 zał.nr 12-Oświadczenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu 171,86 KB 2020-12-03 15:52 pobierz
15 zał.nr 13- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 135,19 KB 2020-12-03 15:52 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-12-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-12-03 15:53
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-14 14:19