BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów budowlanych.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-12-31

 

SYGNATURA AKT: 127/20/A                                                      Gdańsk, 31.12.2020 r.

NSSPRAWY: NZ.261.90.2020
 
                                                                 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 30.12 493,42 KB 2020-12-30 16:49:35 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 316,18 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedź na pytanie 23.12.2020.pdf 317,48 KB 2020-12-23 17:23 pobierz
2 SIWZ 127 845,82 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
3 Wzór Umowy 127 347,98 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
4 Gwarancja zał nr 2 do umowy 295,59 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
5 zał. 1 Formularz cenowy na dostawę materiałów budowlanych 126 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
6 zał. 2 oswiadczenie wykluczenia 465,79 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
7 zał. 3 oswiadczenie warunki udzialu 446,47 KB 2020-12-22 14:11 pobierz
8 zał. 4 oswiadczenie grupa kapitałowa 270,5 KB 2020-12-22 14:11 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-12-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-12-22 14:23
Ostatnia aktualizacja:
2020-12-30 16:50