BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 otwarcie ofert 14.01 416,31 KB 2021-01-14 14:11:23 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 676,82 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpowiedzi na pytania 11.01.2021 394,15 KB 2021-01-11 15:00 pobierz
2 SIWZ 108 1,35 MB 2020-12-29 15:00 pobierz
3 Wzór umowy 108. 686,58 KB 2020-12-29 15:13 pobierz
4 zał. 1 Projekt budowlany 24,88 MB 2020-12-29 15:00 pobierz
5 zał. 2 Projekt budowlany. Ekspertyza techniczna, ul. Wolności 17 493,94 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
6 zał. 3 Program prac konserwatorsko-restauratorskich budynku przy ul. Wolności 17 w Gdańsku 2,02 MB 2020-12-29 15:00 pobierz
7 zał. 4 Projekt wykonawczy 3,48 MB 2020-12-29 15:00 pobierz
8 zał. 5 Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna, ul. Wolności 17 668,27 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
9 zał. 6 ST Roboty budowlane. Roboty remontowe i renowacyjne 269,96 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
10 zał. 7 ST Roboty rozbiórkowe 61,38 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
11 zał. 8 ST Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 178,54 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
12 zał. 9 ST Roboty hydroizolacyjne 159,15 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
13 zał. 10 ST Roboty hydroizolacyjne II 135,01 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
14 zał. 11 ST Roboty przy wznoszeniu rusztowań 59,64 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
15 zał. 12 ST Tynkowanie. Roboty renowacyjne 198,54 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
16 zał. 13 ST Montaż drzwi i okien 435,36 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
17 zał. 14 ST Roboty malarskie 149,67 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
18 zał. 15 Przedmiar. Termomodernizacja i remont elewacji 98,48 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
19 zał. 16 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 679,48 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
20 zał. 17 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 491,37 KB 2020-12-29 15:00 pobierz
21 zał. 18 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 293,68 KB 2020-12-29 15:00 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-12-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-12-29 15:01
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-14 14:11