BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 39fa76b6-9263-44b2-9812-b7ae07e9e877

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-05-06

         

          TZ.250.2.2021.MW                                                                     Gdańsk, dnia 07.05.2021 r.

 

 

SPROSTOWANIE

INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Zadanie (Część) 1

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Zadanie (Część) 2

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zadanie (Część) 3

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.TZ.250.2.2021.MW                                                                                Gdańsk, dnia 06.05.2021 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 338,58 KB 2021-05-04 13:13:16 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 133,33 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 104,5 KB 2021-05-06 14:32 pobierz
2 SWZ 2 486,71 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
3 zał. nr 1 - Druk Oferta 21,73 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
4 zał. nr 2 - Formularze cenowe- Zadanie 1, 2, 3 504,82 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
5 Zał. nr 3 - Zadanie 1– Obszar 1 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 3,06 MB 2021-04-26 14:37 pobierz
6 Zał. nr 3 - Zadanie 1– Obszar 2 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 2,87 MB 2021-04-26 14:37 pobierz
7 zał. nr 3 - Zadanie 2-Obszar 4 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 3,49 MB 2021-04-26 14:37 pobierz
8 zał. nr 3 -Zadanie 2– Obszar 3 Wykaz przewodów kominowych w 2021r.budynki mieszkalno i mieszkalno-użytkowe 4,11 MB 2021-04-26 14:37 pobierz
9 zał. nr 3 -Zadanie 3-Skarb Państwa Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe 413,83 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
10 zał. nr 4 -Zadanie 1-Obszar 1 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 835,43 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
11 zał. nr 4-Zadanie 2-Obszar 4 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 255,19 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
12 zał. nr 4- Zadanie 2– Obszar 3 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 821,78 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
13 zał. nr 4-Zadanie 3-Budynki SP Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 274,23 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
14 zał. nr 4-Zadanie nr 1-Obszar 2 Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi 914,13 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
15 zał. nr 5 - oświadczenie podstawy wykluczenia 51,5 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
16 zał. nr 6 - oświadczenie warunki udzialu 57 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
17 zał. nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-04-26 14:37 pobierz
18 zał. nr 8 - Projekt umowy 380,56 KB 2021-04-26 14:37 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-04-26
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-04-26 14:49
Ostatnia aktualizacja:
2021-05-06 14:33