BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 7 m 3, Cygańska Góra 26D m 55 oraz Struga 38 m 4 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 09843ecb-124e-462a-8781-046ac89642e2

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-02-23 12:48 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-02-23 szczegóły »
< 214000 € Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 4f234ac7-297f-4e89-a1d6-7411ea7f2d1f

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-01-26 12:55 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-01-26 szczegóły »
< 5350000 € Usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7918e12c-67c3-11ec-ae77-fe331fedffdc

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-01-11 14:41 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-01-11 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Identyfikator postępowania 27b9037d-fd6a-4972-a038-5c42aab253b1

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-11-23 12:56 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-11-23 szczegóły »
< 214000 € Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania a31a73a1-6259-4732-b879-57ce4de8dff6

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-09-09 13:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-09-09 szczegóły »
< 214000 € Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 17b86135-a6f1-4cc9-bd48-179a6a30cb8a

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-09-07 14:53 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-09-07 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha oraz Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka w Gdańsku Identyfikator postępowania 15705e7a-c676-49f0-9d38-8a2af4ce74df

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-08-03 14:36 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-08-03 szczegóły »
< 214000 € Dostawa samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania f0e5dbf7-4a34-42a9-b3c1-69534e60fe44

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-08-03 14:24 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-08-03 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 39fa76b6-9263-44b2-9812-b7ae07e9e877

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-05-07 13:26 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-05-06 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1 oraz Jacka Malczewskiego 113 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-14 14:19 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-01-14 szczegóły »
< 214000 € Dostawa materiałów budowlanych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-31 15:37 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-12-31 szczegóły »
< 214000 € Dostawa materiałów budowlanych

Przetarg ograniczony | publikacja: 2020-12-16 14:27 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-12-16 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-26 13:13 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-10-26 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielskiej Grobli 10B lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-13 13:41 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-10-13 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukujących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-05 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-10-05 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 41 m 9 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-28 13:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-28 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-28 15:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-28 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-08-05 07:26 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-08-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-05-04 14:53 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-05-04 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-16 16:23 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-04-16 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-03 15:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-04-03 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-08 15:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-08 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-11-27 09:19 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-11-27 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Droszyńskiego 30 lok. 1, Marynarki Polskiej 20 lok. 2 i Wallenroda 10 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-11-07 14:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-11-07 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-30 15:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-30 szczegóły »