BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 47 lok. 5, ul. Łowickiej 11F lok. 3, Orkana 5A lok. 1, Raduńskiej 16 lok. 1 w Gdańsku w Gdańsku. Identyfikator postępowania: c54f8126-5744-4c8f-b9f6-f1025c9bdc06

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 230 800,91 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 485,51 KB 2021-05-25 14:22:49 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 128,86 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 7 830,79 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
2 zał. 1 - druk oferta 24,1 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
3 zał. 2 - zestawienie kosztorysów 17,09 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
4 zał. 3 - Projekt umowy 369,51 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
6 zał. 5 - oswiadczenie warunki udzialu 61 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
7 zał. 6 - oswiadczenie grupa kapitałowa 59 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
8 zał. 7 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
9 zał. 8 - specyfikacja gaz chrzanowskiego 115,73 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
10 zał. 9 - specyfikacja co Chrzanowskiego 309,24 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
11 zał. 10 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Chrzanowskiego 47 m 5 241,85 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
12 zał. 11 - Przedmiar roboty sanitarne Gdańsk ul Chrzanowskiego 47 m 5 253,1 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
13 zał. 12 - przedmiar roboty elektryczne gdansk ul chrzanowskiego 47 m 5-1 228,15 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
14 zał. 13 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Łowicka 11 F m 3 250,17 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
15 zał. 14 - Przedmiar roboty sanitarne Gdańsk ul Łowicka 11 F m 3 248,49 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
16 zał. 15 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Łowicka 11 F m 3 224,4 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
17 zał. 16 - Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Orkana 5A m1 43,34 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
18 zał. 17 - Przedmiar roboty sanitarne Gdańsk ul Orkana 5A m 1 51,12 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
19 zał. 18 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Orkana 5A m 1 47,25 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
20 zał. 19 - Przedmiar GN roboty budowlane Gdańsk ul Raduńska 16 m 1 49,58 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
21 zał. 20 - Przedmiar roboty sanitarne Gdańsk ul Raduńska 16 m 1 545,37 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
22 zał. 21 - Przedmiar roboty elektryczne Gdańsk ul Raduńska 16 m 1 234,33 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
23 zał. 22 - Specyfikacja Budowlana 445,06 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
24 zał. 23 - specyfikacja wod-kan 115,64 KB 2021-05-10 14:23 pobierz
25 zał. 24 - specyfikacja elektryczna 157,98 KB 2021-05-10 14:23 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-05-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-05-10 14:24
Ostatnia aktualizacja:
2021-05-25 14:23