BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wynik postępowania
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4 i 6 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy ul. Dolna Brama 4, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania c7b48a77-2704-499f-b2c2-72ba15075e9c.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-04-06 11:55 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-10 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania: c004a127-5548-496c-ba47-d2184222a7f4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-09 11:05 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-16 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 823f083b-70ba-4b40-bb38-73347beafe8e

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-09 10:53 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-03 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach przy ul. Gościnnej 14, 16 i 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania 8f791834-fa3c-4a67-980b-8e6989c47bab

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-01 18:33 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-06 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 65f0e7e8-46a3-469e-b20c-e8f57ee0c811

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-11 14:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-19 szczegóły »
< 5350000 € Obsługa 13 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2022. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e896d6f-4eb5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-31 09:48 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-12-09 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego 40 lok. 10 i 11 oraz wydzielenie łazienki w mieszkaniu nr 9, Chrzanowskiego 51 lok. 6, Grunwaldzkiej 61 lok. 20, Jaśkowa Dolina 33 lok. 2b w Gdańsku. Identyfikator postępowania: caf23ca8-ee57-485f-99ff-7bf15cafbc70

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-31 09:34 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-11 szczegóły »
< 1216156 € Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i podziale lokali na dwa samodzielne lokale mieszkalne

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-20 15:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-30 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie w 2022 r. usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-781dceca-52aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-04 09:11 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-10 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach przy ul. Trakt św. Wojciecha 103A, 109, 111 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania: eb3192bd-53b3-4cc0-a665-41bc967c175a

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-31 08:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-26 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3a5f08b-dce2-4e97-a63d-59cb2eee797e

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-30 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-17 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Placu Wałowym 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania fc33e903-aa85-4616-9b53-d21865712060

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-07 10:46 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-08 szczegóły »
< 142823 € Dostawa kompletnego systemu do komunikacji głosowej oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej, nr sprawy: TZ.250.80.2021

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-23 21:09 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza Słowackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysiąclecia 30B lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 4e187900-8c8d-40c0-a623-697f590a440d

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-11 14:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-11 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach Al. Zwycięstwa 44 i ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku. Identyfikator postępowania 4b62425d-8044-4eba-a739-d1da89d1a204

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-09 11:13 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-10-08 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kościuszki 26, Nad Stawem 10 i 11 oraz Wolności 13-13II w Gdańsku. Identyfikator postępowania: dda1a272-cfb6-48ff-bc6b-6169228dad32

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-10 08:07 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-10-01 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 2ecc4bc0-dae8-4964-94ef-3eeb39be3937

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-11 14:42 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-10-14 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 2242c225-e5c1-471f-ba77-45e15b230139

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-14 06:45 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-13 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 500 lok. 12, Łąkowej 6 OF lok. 18 oraz Łąkowej 33A lok. 10 i 11 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 0c900ec1-44af-47ff-ab74-6e016e8f9054

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-18 12:10 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-20 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Grząskiej, Mariackiej i Chlebnickiej w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 87a318d1-9589-4b10-8a7a-833271381afc

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-05 07:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-09-15 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 27b36701-38b3-4430-b380-d54c599761ed

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-08 09:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-08 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2021 roku na terenie Obszaru Administracyjnego 1 i 2. Identyfikator postępowania 9e630d8c-a822-4b0f-9f99-973671a9888c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-05 13:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-20 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwodnej w budynkach wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Trakt św. Wojciecha 81, 83, 85 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania db32cb02-078e-4e92-be2a-a1931e154fa2

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-20 08:26 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-09-14 szczegóły »
< 5350000 € remont lokali mieszkalnych przy ul. Zaroślak 10 lok. 2 i 3 oraz ul. Chłodnej 7B lok. 3 w Gdańsku 1465ce07-2d32-4325-aad9-f4e0cfc7d889

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-11 08:27 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-14 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż 4 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Łowickiej 11f, Piastowskiej 159-161, Ptasiej 7,9 oraz Trakcie św. Wojciecha 23 w Gdańsku. Identyfikator postępowania af97bb40-af7d-4c96-afa2-6e4240f4eea4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-16 14:04 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-16 szczegóły »