BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 4 lok. 1 i 2 i 4A lok. 1 i 2, ul. Chwaszczyńskiej 7 lok. 7 oraz w lokalu użytkowym przy ul. Białej 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 6933c206-0450-4303-a4d2-6cad2cc909f6

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 219 648,53 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 491,99 KB 2021-05-28 13:58:11 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 125,19 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi na pytania 515,12 KB 2021-05-24 14:15 pobierz
2 SWZ 10 800,69 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
3 zał nr 1 - druk oferty 24,76 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
4 zał nr 2 - Projekt umowy 373,08 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
5 zał nr 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
6 zał nr 4 - oswiadczenie warunki udzialu 60 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
7 zał nr 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 55 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
8 zał nr 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
9 zał nr 7 - projekt Bałtycka 4 i 4A 132,86 MB 2021-05-13 14:26 pobierz
10 zał nr 8 - Specyfikacja sanitarna Bałtycka 4 i 4A 603,38 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
11 zał nr 9 - przedmiar Bałtycka 4 i 4A 220,03 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
12 zał nr 10 - projekt Chwaszczyńska 7 73,51 MB 2021-05-13 14:26 pobierz
13 zał nr 11 - Specyfikacja sanitarnaChwaszczyńska 7 604,21 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
14 zał nr 12 - Przedmiar chwaszczyńska 213,28 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
15 zał nr 13 - projekt Biała 9 lokal użytkowy 60,91 MB 2021-05-13 14:26 pobierz
16 zał nr 14 - Specyfikacja sanitarna Biała 9 616,8 KB 2021-05-13 14:26 pobierz
17 zał nr 15 - przedmiar Biała 9 213,11 KB 2021-05-13 14:26 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-05-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-05-13 14:33
Ostatnia aktualizacja:
2021-05-28 14:02