BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 2242c225-e5c1-471f-ba77-45e15b230139

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 138,08 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 19 1,14 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy 101,68 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
3 zał. 2 Projekt umowy 19 640,35 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
4 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 307 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
5 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 361 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
6 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 67,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
7 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 73,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
8 zał. 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 63,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
9 zał. 8 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
10 zał. 9 Projekt budowlany; Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego 68,53 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
11 zał. 9a Projekt wykonawczy; Docieplenie-Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izol. przeciwwilg. 29,45 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
12 zał. 9b Projekt wykonawczy, Ekspertyza techniczna; Docieplenie-Termomodernizacja i remont elewacji z ... 5,01 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
13 zał. 9d Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Wymagania ogólne roboty budowlane, .. 270,54 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
14 zał. 9e Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty rozbiórkowe 61,36 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
15 zał. 9f Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty hydroizolacyjne 159,14 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
16 zał. 9g Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty hydroizolacyjne, 135,01 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
17 zał. 9h Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty przy wnoszeniu 59,64 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
18 zał. 9i Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty w zakresie... 182,13 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
19 zał. 9j Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; montaż drzwi i okien 441,27 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
20 zał. 9k Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty malarskie 148,37 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
21 zał. 9l Przedmiar; Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego 347,43 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
22 zał. 9m Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; tynkowanie, roboty renowac 197,28 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
23 zał. 10 Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i StaregoPrzedmieścia 2,03 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
24 zał. 9c Program prac konserwatorsko-restauratorskich budynku przy ul. Pod Zrębem 7, 8 w Gdańsku 20,99 MB 2021-07-21 11:47 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-05-20
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-20 15:05
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-21 11:50