BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 4 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Łowickiej 11f, Piastowskiej 159-161, Ptasiej 7,9 oraz Trakcie św. Wojciecha 23 w Gdańsku. Identyfikator postępowania de78dea3-c2a6-433b-9f72-ff801df61a77

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-07-28

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 178 248,25 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 22.07 307,68 KB 2021-07-23 13:18:16 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 116,11 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 27 794,96 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,63 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 360,01 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 69,5 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 76,5 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
6 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 69 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
7 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
8 zał. 7 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- lokalizacja wiaty śmietnikowej 243,65 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
9 zał. 7a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 418,6 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
10 zał. 7b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,58 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
11 zał. 7c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- schemat zaniżenia 212,76 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
12 zał. 7d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Łowicka 11f Gdańsk 141,66 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
13 zał. 8 Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk- lokalizacja inwestycji 353,7 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
14 zał. 8a Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - projekt zagospodarowania terenu 396,75 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
15 zał. 8b Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - wiata śmietnikowa 361,56 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
16 zał. 8c Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - schemat zaniżenia terenu 211,94 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
17 zał. 8d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Piastowska 159-161 Gdańsk 143,16 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
18 zał. 9 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- lokalizacja wiaty śmietnikowej 288,65 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
19 zał. 9a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 507,67 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
20 zał. 9b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- konstrukcja wiaty śmietnikowej 408,95 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
21 zał. 9c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- schemat zaniżenia terenu 334,78 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
22 zał. 9d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Ptasia 7,9 139,16 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
23 zał. 10 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - lokalizacja wiaty śmietnikowej 298,33 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
24 zał. 10a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 373,88 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
25 zał. 10b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,42 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
26 zał. 10c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 335,49 KB 2021-07-06 11:06 pobierz
27 zał. 10d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Trakt św. Wojciecha 23 138,33 KB 2021-07-06 11:06 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-07-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-06 12:03
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-28 13:13