BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 29 816,29 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 26,07 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
3 zał. 1a Zdolność zawodowa- wykaz osób 102 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
4 zał. 2 - Projekt umowy 29 531,04 KB 2021-07-16 13:04 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 68,5 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 85,5 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 69 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
8 zał. 6 - Jak należy podpisać ofertę wersji elektronicznej 417,24 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
9 zał. 7 Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzew. 1,07 MB 2021-07-16 11:18 pobierz
10 zał. 8 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 444,86 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
11 zał. 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu 190,19 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
12 zał. 10 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 115,33 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
13 zał. 11 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 157,86 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
14 zał. 12 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Bezspoinowego systemu ociepleń 179,48 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
15 zał. 13 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane; Gdańsk ul. Maki 22 m 5 244,1 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
16 zał. 14 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, instalacje gazu i c.o.; Gdańsk ul. Maki 22 m 242,39 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
17 zał. 15 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne; Gdańsk ul. Maki 22 m 239,72 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
18 zał. 16 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty elektryczne; Gdańsk ul. Maki 22 m 5 232,52 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
19 zał. 17 Przedmiar; Remont elewacji budynku mieszkalnego; Gdańsk ul. Maki 22 66,1 KB 2021-07-16 11:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-07-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-16 11:41
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-16 13:06