BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 5 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Jana Brzechwy 7, Niecałej 5-7, Raduńskiej 16, Szklana Huta 41, Wyzwolenia 1 w Gdańsku. Identyfikator postępowania a27464f5-d8e5-4278-b378-78ed236d38e4

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 157 667,98 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 otwarcie ofert 310,79 KB 2021-07-28 13:55:29 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 119,41 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 30 796,32 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,54 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
3 zał. 1A - formularz cenowy 33,5 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
4 zał. 2 - projekt umowy 363,64 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54,5 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 55 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
8 zał. 6 - Jak należy podpisywać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
9 zał. 7 - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7-lokalizacja 159,42 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
10 zał. 7a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7 - projekt zagospodarowania terenu 456,92 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
11 zał. 7b - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Brzechwy 7 -Elewacje wiaty śmietnikowej 405,7 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
12 zał. 7c - Budowa wiaty śmietnikowej ul.Brzechwy 7-schemat zaniżenia terenu 211,57 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
13 zał. 7d - Opinia PPWIS ul. Brzechwy 7 755,01 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
14 zał. 7e - Brzechwy - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Brzechwy 141,16 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
15 zał. 8 -Projekt wiaty śmietnikowej ul. NIecała 5-4-lokalizacja 499,76 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
16 zał. 8a - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7- Projekt zagospodarowania terenu 517,69 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
17 zał. 8b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7-konstrukcja wiaty śmietnikowej 411,74 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
18 zał. 8c-Budowa wiaty śmietnikowej ul.Niecała 5-7-schemat zaniżenia terenu 211,67 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
19 zał. 8d -Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Niecała 138,08 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
20 zał. 9- Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 16-lokalizacja 288,6 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
21 zał. 9a - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 16-Projekt zagospodarowania terenu 399,09 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
22 zał. 9b -Projekt wiaty śmietnikowej ul.Raduńska 1-Konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,01 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
23 zał. 9c - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Raduńśka 16-schemat zaniżenia terenu 336,11 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
24 zał. 9d - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Raduńska 16 138,99 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
25 zał. 10- Projekt wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 1-lokaliacja wiaty śmietnikowej 499,95 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
26 zał. 10a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 41-Projekt zagospodarowania terenu 475,91 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
27 zał. 10b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Szklana Huta 41-konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,46 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
28 zał. 10c - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szklana Huta 41- schemat zaniżenia terenu 211,63 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
29 zał. 10d - Opinia PPWIS ul.Szklana Huta 41 787,45 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
30 zał. 10e - Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szklana Huta 138,24 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
31 zał. 11 - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-Lokalizacja 500,28 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
32 zał. 11a -Projekt wiaty śmietnikowej ul. Wyzwolenia 1-Projekt zagospodarowania terenu 413,02 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
33 zał. 11b - Projekt wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-Konstrukcja wiaty śmietnikowej 411,62 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
34 zał. 11c - Budowa wiaty śmietnikowej ul.Wyzwolenia 1-schemat zaniżenia terenu 211,68 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
35 zał. 11d -Opinia PPWIS 961,08 KB 2021-07-13 15:09 pobierz
36 zał. 11e -Przedmiar Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wyzwolenia 137,74 KB 2021-07-13 15:09 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-07-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-07-13 15:10
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-28 13:55