BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha oraz Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka w Gdańsku Identyfikator postępowania 15705e7a-c676-49f0-9d38-8a2af4ce74df

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-08-03

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 119,62 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 swz 31 787,65 KB 2021-07-16 10:07 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 518,89 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
3 zał. 1A - formularz cenowy 187,44 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
4 zał. 2 - Projekt umowy.doc 365,02 KB 2021-07-16 10:06 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 523,92 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 533,23 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 529,41 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
8 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
9 zał. 7 - Projekt wykonawczy-ul. Kozia – Szeroka – Złotników - Św. Ducha 19,82 MB 2021-07-15 12:03 pobierz
10 zał. 7a - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha 543,35 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
11 zał. 7b -Przedmiar robót – Remont terenu zaplecza podwórzowego przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha 107,61 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
12 zał. 7c - Uzgodnienia dodatkowe ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha, Gdańsk 15,5 MB 2021-07-15 12:03 pobierz
13 zał. 8 - Projekt wykonawczy remontu terenu zaplecza podwórzowego przy budynkach ul. Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka 20,82 MB 2021-07-15 12:03 pobierz
14 zał. 8a -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.ul. Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka 868,02 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
15 zał. 8b -Przedmiar robót.ul. Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka – etap I 108,58 KB 2021-07-15 12:03 pobierz
16 zał. 8c -Uzgodnienia dodatkowe, ul. Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka 7,22 MB 2021-07-15 12:03 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-07-16
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-07-16 10:09
Ostatnia aktualizacja:
2021-08-03 14:36