BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania: 24de734c-085b-439b-8925-ff06a6cc75f5

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:


Działając na podstawie art. 222. ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 419 549,49 zł, w tym:

Zadanie 1 – 71 274,92 zł

Zadanie 2 – 62 690,62 zł

Zadanie 3 – 38 913,84 zł

Zadanie 4 – 53 678,38 zł

Zadanie 5 – 20 864,17 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 29.07 341,99 KB 2021-07-29 14:08:41 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 146,19 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 32 609,77 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
2 zał. 1 - Druk Oferta 23,51 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
3 zał. 2 - Formularze cenowe 513,27 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
4 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 1 (Obszar Administracyjny 3 cz. 1) 336,9 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
5 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 2 (Obszar Administracyjny 3 cz. 2) 297,05 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
6 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 3 (Obszar Administracyjny 4 cz. 1) 311,25 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
7 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 4 (Obszar Administracyjny 4 cz. 2) 302,81 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
8 zał. 3-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe Zadanie 5 (Budynki Skarbu Państwa) 284,13 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
9 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 1 (Obszar Administracyjny 3 cz. 1) 213,63 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
10 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 2 (Obszar Administracyjny 3 cz. 2) 207,73 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
11 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 3 (Obszar Administracyjny 4 cz. 1) 191,13 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
12 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 4 (Obszar Administracyjny 4 cz. 2) 186,49 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
13 zał. 4-Wykaz przewodów kominowych w 2021r. wolnostojące budynki z lokalami użytkowymi Zadanie 5 (Budynki Skarbu Państwa) 198,02 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
14 zał. 5 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51,5 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
15 zał. 6 - oświadczenie warunki udzialu 57,5 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
16 zał. 7 - oswiadczenie grupa kapitałowa 50 KB 2021-07-20 14:54 pobierz
17 zał. 8 - Projekt umowy 869,15 KB 2021-07-20 14:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-07-19
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-20 14:55
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-29 14:08