BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania f0e5dbf7-4a34-42a9-b3c1-69534e60fe44

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-08-03

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

CZĘŚĆ 1

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ 3

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 310 000,00 zł. w tym :

·         Część 1 – 110 000,00

·         Część 2 -   90 000,00

·         Część 3 – 110 000,00

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 297,83 KB 2021-08-02 13:23:12 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 151,27 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ24 776,47 KB 2021-07-23 15:00 pobierz
2 zał. 1 - formularz oferty 522,37 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
3 zał.2 -projekt umowy 518,56 KB 2021-07-23 15:11 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 521,56 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 512,16 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
6 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 523,39 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
7 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
8 zał. 7 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 429,66 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
9 zał. 8 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2 42,18 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
10 zał. 9 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 3 423,55 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
11 zał. 10- specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 271 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
12 zał. 11 - specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 55,14 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
13 zał. 12 - specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 267,62 KB 2021-07-23 14:26 pobierz
14 pytania i odpowiedzi 280,29 KB 2021-07-28 08:10 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-07-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-07-23 15:12
Ostatnia aktualizacja:
2021-08-03 14:24