BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 17b86135-a6f1-4cc9-bd48-179a6a30cb8a

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-09-07

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

        Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 137 175,00 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 287,24 KB 2021-08-09 13:16:10 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 113,67 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 37 772,14 KB 2021-07-28 14:48 pobierz
2 zał. 1druk oferta 530,5 KB 2021-07-28 14:12 pobierz
3 zał. 2 - wzór umowy 37 407,53 KB 2021-07-28 14:12 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 522,02 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
5 zał. 3 do umowy Karta Gwarancyjna 382,49 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 511,87 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 523,08 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
8 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
9 zał. 7- Specyfikacja techniczna 65,16 KB 2021-07-28 11:53 pobierz
10 zał.-8 Specyfikacja techniczna do wypełnienia przez Wykonawcę 71,86 KB 2021-07-28 11:53 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-07-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-07-28 15:04
Ostatnia aktualizacja:
2021-08-09 13:16