BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania: c004a127-5548-496c-ba47-d2184222a7f4

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 171,86 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 2021BZP 0024451701 Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 44,75 KB 2021-10-25 14:06 pobierz
2 zmiana SWZ 25.10 536,46 KB 2021-10-25 14:05 pobierz
3 Ogłoszanie o zmianie 44,76 KB 2021-10-18 12:52 pobierz
4 zmiana SWZ 545,9 KB 2021-10-18 12:52 pobierz
5 SWZ 38 926,72 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
6 zał 1 Formularz Ofertowy 102,92 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
7 zał 2 Projekt umowy 38 (1) 743,64 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
8 zał 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 102 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
9 zał 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
10 zał 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
11 zał 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 56,5 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
12 zał 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 51 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
13 zał 8 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
14 zał 9 - K1 - Projekt Budowlany Wielobranżowy 45,84 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
15 zał 9a - Królikarnia 1 projekt Wykonawczy Architektura 13,88 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
16 zał 9b - Królikarnia 1 ekspertyza techniczna 2,21 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
17 zał 9c - Królikarnia 1 - STWiORB 74,67 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
18 zał 9d - Królikarnia 1 Przedmiar 145,72 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
19 zał 9e - K1 - Kryterium równoważnosci 27.09 507,83 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
20 zał 10 - K2 - Projekt Budowlany Wielobranżowy 50,56 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
21 zał 10a - Królikarnia 2 - Projekt Wykonawczy Architektura 15,27 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
22 zał 10b - Królikarnia 2 - Projekt Wykonawczy Ekspertzya Techniczna 3,12 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
23 zał 10c - Królikarnia 2 - STWiORB 71,84 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
24 zał 10d - Królikarnia 2 Przedmiar 141,07 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
25 zał 10e - K2 - Kryterium równoważnosci 27.09 509,69 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
26 zał 11 - projekt rozbiórki Królikarnia 2 15,02 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
27 zał 12 - Studium Wykonalności 2,03 MB 2021-10-01 14:41 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-10-01
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-10-01 14:47
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-25 14:06