BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 15 1,05 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy 102,8 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
3 zał. 2 Projekt umowy 15 692,11 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
4 zał. 3 - Zdolność zawodowa Wykaz robót 306,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
5 zał. 4 - Zdolność zawodowa Wykaz osób 119 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
6 zał. 5 - JEDZ xml 135,62 KB 2021-10-07 12:26 pobierz
7 zał. 5A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (EDYTOWALNA) 220,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
8 zał. 5B -Instrukcja wypełniania JEDZ 28,74 MB 2021-10-07 12:39 pobierz
9 zał. 6 - oswiadczenie grupa kapitałowa 50,5 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
10 zał. 7 - Projekt budowlany-Remont,przebudowa budynku ul.Rogaczewski 255,71 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
11 zał. 8 - Projekt wykonawczy-Remont i przebudowa budynku Rogaczewskiego 45 62,75 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
12 zał. 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 55,98 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
13 zał. 10 - Przedmiar, remont i przebudowa ul. Rogaczewskiego 45 15,29 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
14 zał. 11 - Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku 2,57 MB 2021-10-07 11:53 pobierz
15 zał. 12 - kryterium równoważności 549,01 KB 2021-10-07 11:53 pobierz
16 zał. 13 - Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-10-07 11:53 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-10-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-10-11 10:14