BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowaniem terenu w przy ul. Łąkowej 20 Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae1f00c8-565c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2022-03-15 14:10 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-03-15 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e01a4329-484a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2022-01-25 12:14 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-01-25 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Identyfikator postępowania 93d62a92-ef1c-489c-aeb8-34ef86c2819a

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2022-01-19 14:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2022-01-19 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Łowickiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-12-09 12:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-12-09 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy Al.Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-11 13:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-11 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-29 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-29 szczegóły »
> 221000 € Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2023.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-27 14:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-27 szczegóły »
> 221000 € Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-30 13:21 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-30 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-04 13:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-12-04 szczegóły »
> 209000 € Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-30 18:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-30 szczegóły »
> 209000 € Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwador 7,8.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-17 14:18 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-17 szczegóły »
> 5000000 € Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-18 12:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-11-18 szczegóły »
> 193000 € świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2010-04-22 12:15 | wynik: całkowicie unieważnione

2010-04-22 szczegóły »
> 211000 € Windykacja wierzytelności Zamawiającego należnych od byłych użytkowników lokali użytkowych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-09-26 16:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-09-26 szczegóły »
> 211000 € Montaż wodomierzy indywidualnych, wody zimnej i ciepłej, w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych nie będących w zarządzie GZNK ZB, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2007-07-19 13:57 | wynik: całkowicie unieważnione

2007-07-19 szczegóły »
< 5382000 € Remont oraz przebudowę budynku użyteczności publicznej przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92579220-25fd-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5382000 € Łowicka 11 w Gdańsku - przebudowa, docieplenie i remont wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej budynku wielorodzinnym. Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54458395-fba9-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizacja, remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9136c7d5-c70a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 i Pniewskiego 1 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53e8b4dc-8cfc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku zamieszkania zbiorowego z lokalem użytkowym na parterze wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale mieszkalne budynku przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6629eed-a918-11ed-9236-36fed59ea7dd

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 215000 € Remont, przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny nr 2 oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 13 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9b9d47e-3a5a-11ed-8832-4e4740e186ac

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d1b9679-fc64-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Biskupiej 27 i Na Stoku 12Bw Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d90eac2-d834-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę, termomodernizację budynku gminnego mieszczącego się przy ulicy Partyzantów 74 wraz z jego nadbudową, rozbudową oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-277e6a59-dcb5-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5382000 € remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 8A w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówieniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bf42514-d519-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »