BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania a31a73a1-6259-4732-b879-57ce4de8dff6

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-09-09

           Nr sprawy TZ.250.46.2021.MK                                                     Gdańsk, dnia 09.09.2021 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

CZĘŚĆ 1

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

CZĘŚĆ 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Dotyczy: postępowania na dostawę samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 260 000,00 zł. w tym :

·         Część 1 – 150 000,00

·         Część 2 -   110 000,00

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 289,4 KB 2021-09-07 13:04:54 pobierz
2 otwarcie ofert po susunięciu awarii 254,99 KB 2021-09-07 08:45:47 pobierz
3 zmiana terminu otwarcia ofert 255,3 KB 2021-09-02 14:24:47 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 135,89 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia 2021/BZP 00154035/01 520,76 KB 2021-08-27 12:31 pobierz
2 modyfikacja SWZ 27.08.2021 740,09 KB 2021-08-27 12:29 pobierz
3 zał. nr 8 zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla częsci 2.pdf 590,11 KB 2021-08-27 12:29 pobierz
4 zał. 2 zmodyfikowany projekt umowy.pdf 3,15 MB 2021-08-27 12:21 pobierz
5 zał. 10 zmodyfikowana specyfikacja techniczna dla części 2.pdf 715,92 KB 2021-08-27 12:22 pobierz
6 pytania i odpowiedzi.pdf 693,21 KB 2021-08-27 12:21 pobierz
7 SWZ 46 774,84 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
8 zał. 1 - formularz oferty 520,88 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
9 zał. 1 - formularz oferty 30,57 KB 2021-08-24 10:57 pobierz
10 zał. 2 - Projekt umowy 421,64 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
11 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 521,55 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
12 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54 KB 2021-08-24 10:56 pobierz
13 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 515,34 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
14 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 17,16 KB 2021-08-24 10:56 pobierz
15 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 521,77 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
16 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 54,5 KB 2021-08-24 10:56 pobierz
17 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
18 zał. 7 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 421,9 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
19 zał. 8 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2 425,63 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
20 zał. 9 - specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 55,77 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
21 zał. 10 - specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 266,95 KB 2021-08-19 11:51 pobierz
22 zał. 9 - specyfikacja do wypełnienia przez Wykonawcę 20,67 KB 2021-08-24 10:57 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-08-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-08-19 11:53
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-09 13:44