BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 4f234ac7-297f-4e89-a1d6-7411ea7f2d1f

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w tym : 291 731,40

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 590,18 KB 2021-09-17 15:01:42 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 111,51 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia 2021/BZP 00174706/01 z dnia 2021-09-08 51,4 KB 2021-09-08 15:06 pobierz
2 zmodyfikowany formularz cenowy 90,55 KB 2021-09-08 15:04 pobierz
3 zał. 2 - zmodyfikowany wzór umowy 421,82 KB 2021-09-08 15:01 pobierz
4 zał. 8- zmodyfikownay szczegółowy opis parametrów technicznych mebli 1,11 MB 2021-09-08 15:01 pobierz
5 zał. 1 zmodyfikowany formularz ofertowy 527,89 KB 2021-09-08 15:01 pobierz
6 modyfikacja SWZ 08.09 868,6 KB 2021-09-08 15:00 pobierz
7 pytania i odpowiedzi.pdf 737,71 KB 2021-09-08 14:59 pobierz
8 zmiana ogłoszenia 2021 BZP 00168081 01 461,3 KB 2021-09-02 13:49 pobierz
9 modyfikacja SWZ 02.09 381,66 KB 2021-09-02 14:00 pobierz
10 zmiana ogłoszenia 2021/BZP 00163854/01 46,15 KB 2021-08-30 13:18 pobierz
11 modyfikacja SWZ. 30.08.2021 382,31 KB 2021-08-30 13:17 pobierz
12 SWZ 40 766,93 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
13 zał. 1 formularz ofertowy 522,15 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
14 zał. 2 - formularz cenowy 90,1 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
15 zał. 3 - projekt umowy 421,46 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
16 zał. 4 - oswiadczenie podstawy wykluczen 521,82 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
17 zał. 5 - oswiadczenie warunki udzialu 511,91 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
18 zał. 6 - oswiadczenie grupa kapitałowa 522,07 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
19 zał. 7 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
20 zał. 8- Szczegółowy opis parametrów technicznych mebli 934,39 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
21 Karta gwarancyjna 298,54 KB 2021-08-23 12:20 pobierz
22 zmodyfikowany formularz cenowy do edycji 44 KB 2021-09-10 12:53 pobierz
23 zał. 4 - oswiadczenie podstawy wykluczen.do edycji 54,5 KB 2021-09-10 12:53 pobierz
24 zał. 5 - oswiadczenie warunki udzialu do edycji 55,5 KB 2021-09-10 12:52 pobierz
25 zał. 6 - oswiadczenie grupa kapitałowa do edycji 54,5 KB 2021-09-10 12:52 pobierz
26 zał. 1 zmodyfikowany formularz ofertowy do edycji 24,74 KB 2021-09-10 12:51 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-08-23
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-08-23 12:36
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-17 15:03