BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Grząskiej, Mariackiej i Chlebnickiej w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 87a318d1-9589-4b10-8a7a-833271381afc

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 106 623,07 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 294,87 KB 2021-09-15 13:56:58 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 143,11 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 48 785,02 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,3 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 359,41 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54,5 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59,5 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
6 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
7 zał. 6 - Grząska - projekt zagospodarowania terenu 17,59 MB 2021-08-31 13:54 pobierz
8 zał. 7 - Specyfikacje techniczne - Grząska - I etap 539,77 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
9 zał. 8 - Przedmiar robót - Grząska - I etap 110,4 KB 2021-08-31 13:54 pobierz
10 zał. 9 - uzgodnienia 8,52 MB 2021-08-31 13:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-08-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-08-31 13:59
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-15 13:57