BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 53 805,91 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
2 zał. nr 1- Formularz Oferta 507,63 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
3 zał. nr 2- Wykaz osób 500,07 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
4 zał. nr 3- Projekt umowy 369,3 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
5 zał. nr 4 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zduńskich 263,18 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
6 zał. nr 5 - przedmiar przestawienie pieca kaflowego 24,65 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
7 zał. nr 6 - przedmiar rozbiórka pieca 13,79 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
8 zał. nr 7 - przedmiar wymiana pieca na nowy 18,66 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
9 zał. nr 8 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
10 zał. nr 9 - oswiadczenie warunki udzialu w postepowaniu 46 KB 2021-09-03 12:40 pobierz
11 zał. nr 10 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-03 12:40 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-09-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2021-09-03 12:41