BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Identyfikator postępowania a0db6b7f-a079-44c5-8416-ac2d985231ed

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 158 342,42 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 30.11 488,9 KB 2021-11-30 14:41:15 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 141,65 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 54.pdf 1,05 MB 2021-10-29 10:12 pobierz
2 zał. 1 Formularz Ofertowy.doc 238,5 KB 2021-10-29 10:11 pobierz
3 zał. 2 Projekt umowy 54.pdf 825,44 KB 2021-10-29 10:11 pobierz
4 zał. 3 Zdolność zawodowa - wykaz usług.doc 288 KB 2021-10-29 10:11 pobierz
5 zał. 4 Zdolność zawodowa - wykaz osób wykaz osób –cz. I.doc 303 KB 2021-10-29 10:11 pobierz
6 zał. 4a Zdolność zawodowa - wykaz osób wykaz osób –cz. I I.doc 287,5 KB 2021-10-29 10:11 pobierz
7 zał. 5 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- xml.xml 135,96 KB 2021-10-29 10:10 pobierz
8 zał. 5A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (EDYTOWALNA).doc 222 KB 2021-10-29 10:10 pobierz
9 zał. 5B -Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf 28,74 MB 2021-10-29 10:10 pobierz
10 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf 414,54 KB 2021-10-29 10:10 pobierz
11 zał. 7 Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich.pdf 298,81 KB 2021-10-29 10:10 pobierz
12 zał. 8 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji.pdf 6,85 MB 2021-10-29 10:10 pobierz
13 zał. 9 Zdjęcia poglądowe-elewacja frontowa.pdf 3,16 MB 2021-10-29 10:10 pobierz
14 zał. 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji „G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (...).pdf 3,57 MB 2021-10-29 10:09 pobierz
15 zał. 11 Uchwała Nr XII31220036 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.08.2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf 729,87 KB 2021-10-29 10:09 pobierz
16 zał. 12 Wytyczne dla urządzeń oraz systemu zarządzania instalacjami technicznymi.pdf 391,3 KB 2021-10-29 10:09 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-09-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-10-29 10:12
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-30 14:41