BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wynik postępowania
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont i przebudowę budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej 14 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abc0edce-c53c-11ec-b879-9a86e5ac3946

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-10-03 10:02 | wynik: rozstrzygnięte

2022-07-27 szczegóły »
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowaniem terenu w przy ul. Łąkowej 20 Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c68762c-b0bb-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-10-03 10:08 | wynik: rozstrzygnięte

2022-07-07 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 35, 39, 40 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5e8b05d-a513-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-10-03 09:38 | wynik: rozstrzygnięte

2022-07-06 szczegóły »
< 215000 € Wykonywanie w roku 2022 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8357ad57-6c74-11ec-ae77-fe331fedffdc

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-10 10:45 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-28 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50447db4-631d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-14 09:59 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-01 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Identyfikator postępowania a0db6b7f-a079-44c5-8416-ac2d985231ed

Przetarg ograniczony | aktualizacja: 2022-02-04 13:20 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-30 szczegóły »
< 5382000 € Przebudowę, remont, docieplenie oraz zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły i harcówki przy ul. Gościnnej 17, 21 wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78ccaf37-101d-11ee-9355-06954b8c6cb9

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-10-23 11:40

2023-10-16 szczegóły »
< 5350000 € Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Pelplińskiej 3 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9ac00e4-b35a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-08-08 15:17

2023-04-24 szczegóły »
< 5382000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny nr 2 oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 13 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adedd0e9-ab84-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-07-10 09:39

2023-04-05 szczegóły »
< 5350000 € Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku - przebudowa i remont budynku usługowego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-408710bb-4ed4-11ed-8832-4e4740e186ac

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-04-25 12:07

2023-02-23 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowa budynków przy ul. Na Stoku 15, 23 i 25 wraz z rozbiórką komórek gospodarczych i garażu, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4936def-df46-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-05-15 07:25

2023-01-11 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 17 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1488f7fe-0cc3-11ed-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-09-20 14:04

2022-09-13 szczegóły »
< 5382000 € Remont, przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i budową instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b1d0767-f38f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-09-20 14:06

2022-08-04 szczegóły »
< 1034406 € Przebudowa budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Toruńskiej 25 i 27 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-07-08 11:31

2022-07-04 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1da6083a-99ea-11ec-baa2-b6d934483bfb

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-06-20 10:56

2022-04-13 szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45c16f1d-8380-11ec-83b1-bea871b78b5b

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-25 15:25

2022-04-11 szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Salwator 7 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4121d83-483d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-25 15:25

2022-03-07 szczegóły »