BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wynik postępowania
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 215000 € Wykonywanie w roku 2022 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8357ad57-6c74-11ec-ae77-fe331fedffdc

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-10 10:45 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-28 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50447db4-631d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-14 09:59 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-01 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Identyfikator postępowania a0db6b7f-a079-44c5-8416-ac2d985231ed

Przetarg ograniczony | aktualizacja: 2022-02-04 13:20 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-30 szczegóły »
< 1034406 € Przebudowa budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Toruńskiej 25 i 27 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-07-08 11:31

2022-07-04 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1da6083a-99ea-11ec-baa2-b6d934483bfb

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-06-20 10:56

2022-04-13 szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45c16f1d-8380-11ec-83b1-bea871b78b5b

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-25 15:25

2022-04-11 szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Salwator 7 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4121d83-483d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-25 15:25

2022-03-07 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i przebudowę budynków mieszkalnych przy ul. Wróbla 13-14 i 15 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Gdańska w latach 2017 – 2020” Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d2c45c8-5813-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-25 15:26

2022-01-24 szczegóły »