BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania f6148dce-4dff-4eb9-9f2b-18bb7ab55d4d

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

TZ.250.56.2021.MK                                                                                         Gdańsk, dnia 16.09.2021 r

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJACY

ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

 

 Na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 137 175,00 zł.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 300,96 KB 2021-09-16 13:20:43 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 2,3 MB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 pytania i odpowiedzi 502,29 KB 2021-09-13 12:15 pobierz
2 SWZ 56 772,1 KB 2021-09-08 12:18 pobierz
3 zał. 1formularz oferta wersja do edycji 25,88 KB 2021-09-09 09:23 pobierz
4 zał. 2 - wzór umowy 56 407,89 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 522,02 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
6 zał. 3 do umowy Karta Gwarancyjna 382,49 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
7 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 511,87 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
8 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 523,08 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
9 zał. 6 - Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert 417,24 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
10 zał. 7- Specyfikacja techniczna 65,16 KB 2021-09-08 10:55 pobierz
11 zał.-8 Specyfikacja techniczna do wypełnienia przez Wykonawcę 71,86 KB 2021-09-08 10:55 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-09-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-09-08 13:46
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-16 13:21