BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Dostawa i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 65f0e7e8-46a3-469e-b20c-e8f57ee0c811

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-17 14:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Raduńskiej 3 lok. 1, Nieborowskiej 42 lok. 22, Głuchej 21D lok. 30 oraz ul. Salwator 1/4 lok. 11A, Trakt Św. Wojciecha 423 lok. 4, Małomiejskiej 38 lok. 12 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 7d8e9596-5e71-446e-b933-0b0db5ddbaea

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-15 13:33 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-15 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie w 2022 r. usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-781dceca-52aa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-16 09:38 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-10 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Identyfikator postępowania b9055ff4-2583-44a2-8da3-7b38f5d350c1

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-14 11:23 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kaletniczej 1/2 lok. 6, Stefanii Sempołowskiej 10 lok. 7, Straganiarskiej 48 lok. 1, Świętojańskiej 70/71 lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 2ecc4bc0-dae8-4964-94ef-3eeb39be3937

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-02 14:08 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 36 lok. 5, Klonowej 4A lok. 8, ks. Bernarda Sychty 7 lok. 6 oraz ul. Juliusza Słowackiego 27 lok. 16, Jakuba Wejhera 9B lok. 19 , Tysiąclecia 30B lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 4e187900-8c8d-40c0-a623-697f590a440d

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-16 12:02 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-11 szczegóły »
< 214000 € Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 4f234ac7-297f-4e89-a1d6-7411ea7f2d1f

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-17 15:03 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Kartuskiej 159 B w Gdańsku.Identyfikator postępowania 9941ed0e-96ff-4e23-9285-3a6dfba41905

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-25 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-21 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Falck Polonusa 13 lok. 14, Wilhelma Stryjewskiego 35 C lok. 17,Wilhelma Stryjewskiego 21 lok. 16 oraz Strajku Dokerów 18 lok. 2 Identyfikator postępowania d047634f-e6ee-4e3b-b9f7-d613d3bfcaf3

Zamówienie z wolnej ręki | aktualizacja: 2021-10-07 13:34 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-13 szczegóły »
< 214000 € dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania cd44915c-00d4-4123-b269-ba0be9a2d2e6

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-28 15:04 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-22 szczegóły »
< 214000 € Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania f6148dce-4dff-4eb9-9f2b-18bb7ab55d4d

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-27 15:07 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-16 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Oliwskiej 77 lok. 10 i Alei gen. Józefa Hallera 235 lok. 5 oraz Alei gen. Józefa Hallera 237 lok. 22, 33, 49, 64 w Gdańsku Identyfikator postępowania 85fdf0d2-5a8f-446e-8320-255bb814ebfb

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-26 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-26 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha oraz Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka w Gdańsku. Identyfikator postępowania 5f003f73-fb4a-4c3e-b33d-51a9280b4fac.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-03 14:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-19 szczegóły »
< 5350000 € Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1, Trakt Św. Wojciecha 62 lok. 4 oraz Al. Grunwaldzkiej 584 lok. 1A w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3836cd0-02d1-415a-bf8b-85160b1abe06

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-16 10:00 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-15 10:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-15 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:50 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-01 12:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 34 C oraz Na Zaspę 34 D w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-25 14:52 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-12 15:02 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Małomiejskiej 1 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 2 lok. 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 12:29 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-21 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4, będących jednocześnie przeglądem rocznym obiektów budowlanych oraz instalacji, przewodów i urządzeń.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-14 15:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-14 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 16 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-28 16:44 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-28 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-23 11:58 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-26 szczegóły »