BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Oliwskiej 77 lok. 10 i Alei gen. Józefa Hallera 235 lok. 5 oraz Alei gen. Józefa Hallera 237 lok. 22, 33, 49, 64 w Gdańsku Identyfikator postępowania 85fdf0d2-5a8f-446e-8320-255bb814ebfb

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-26 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-26 szczegóły »
< 5350000 € remont lokali mieszkalnych przy ul. Zaroślak 10 lok. 2 i 3 oraz ul. Chłodnej 7B lok. 3 w Gdańsku 1465ce07-2d32-4325-aad9-f4e0cfc7d889

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-14 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-14 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha oraz Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka w Gdańsku. Identyfikator postępowania 5f003f73-fb4a-4c3e-b33d-51a9280b4fac.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-03 14:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-19 szczegóły »
< 5350000 € Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1, Trakt Św. Wojciecha 62 lok. 4 oraz Al. Grunwaldzkiej 584 lok. 1A w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3836cd0-02d1-415a-bf8b-85160b1abe06

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-16 10:00 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-15 10:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-15 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:50 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-01 12:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 34 C oraz Na Zaspę 34 D w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-25 14:52 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-12 15:02 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Małomiejskiej 1 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 2 lok. 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 12:29 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-21 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4, będących jednocześnie przeglądem rocznym obiektów budowlanych oraz instalacji, przewodów i urządzeń.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-14 15:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-14 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 16 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-28 16:44 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-28 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-23 11:58 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-26 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-11 14:38 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-11 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-19 13:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-07 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-12 15:21 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielska Grobla 11 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-20 14:37 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-20 szczegóły »
< 5350000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 9 lokalach mieszkalnych w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-09 12:52 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-24 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-01 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 30 lok. 21 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-05 08:24 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-07 szczegóły »
< 214000 € Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wilków Morskich 20 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-28 15:37 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-30 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 13:20 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-25 szczegóły »