BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 34 lok. 14, Lastadia 39B lok. 5A, Polanki 132 lok. 2 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 963d0ebe-345b-4af3-9e1f-c5bf4af21ddf

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-05-17 14:39 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 8aee4f35-fd7f-4876-a25d-68f77bdb97aa

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-06-08 14:51 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-05-20 szczegóły »
< 5350000 € Naprawy w 2021 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości oraz będących w zarządzie gminy. Identyfikator postępowania: de43a3d6-a8bf-4233-bc4a-dd6c4fa98e29

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-05-05 14:09 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-05 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-15 10:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-15 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:50 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-01 12:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 34 C oraz Na Zaspę 34 D w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-25 14:52 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-12 15:02 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Małomiejskiej 1 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 2 lok. 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 12:29 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-21 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4, będących jednocześnie przeglądem rocznym obiektów budowlanych oraz instalacji, przewodów i urządzeń.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-14 15:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-14 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 16 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-28 16:44 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-28 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-23 11:58 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-26 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-11 14:38 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-11 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-19 13:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-07 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-12 15:21 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielska Grobla 11 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-20 14:37 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-20 szczegóły »
< 5350000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 9 lokalach mieszkalnych w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-09 12:52 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-24 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-01 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 30 lok. 21 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-05 08:24 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-07 szczegóły »
< 214000 € Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:06 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wilków Morskich 20 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-28 15:37 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-30 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 13:20 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-03 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-03 szczegóły »