BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9a643e7-376b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Tryb podstawowy | publikacja: 2023-11-22 11:17 | wynik: rozstrzygnięte

2023-08-21 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Łowickiej 11F oraz wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Malczewskiego 77 w Gdańsku . Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b08ff159-6cc3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Tryb podstawowy | publikacja: 2023-11-21 13:10 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2023-11-09 szczegóły »
< 2150000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla lokali, będących własnością Gminy Miasta Gdańska zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska o średniej powierzchni ok. 40 m2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4c13613-d76f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-07-04 10:25 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-06-28 szczegóły »
< 2150000 € Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym, stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z oprogramowaniem CAD oraz monitorów. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57d3a445-cc3a-11ec-aa46-6a814e8de928

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-30 13:00 | wynik: rozstrzygnięte

2022-05-24 szczegóły »
< 215000 € Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2022 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia hhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-803632c7-8e31-11ec-9bc1-c2db95d08897

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-03-01 12:01 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-03-08 szczegóły »
< 5382000 € Remont 36 lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-08de5ab5-9878-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-03-15 14:42 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-03-21 szczegóły »
< 5382000 € Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach gminnych mieszczących się przy ul. Gościnnej 14, Strajku Dokerów 17A, 18A i 19A w Gdańsku. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c8b72b6-7780-11ec-83b1-bea871b78b5b

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-03-15 14:35 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-07 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania ocds-148610-9ee6a4d6-8d9d-11ec-9bc1-c2db95d08897 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ee6a4d6-8d9d-11ec-9bc1-c2db95d08897

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-03-11 12:05 | wynik: rozstrzygnięte

2022-03-02 szczegóły »
< 5350000 € DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0996fcc-687d-11ec-ae77-fe331fedffdc

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-28 14:19 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-01-12 szczegóły »
< 5350000 € Likwidacja podziemnej kotłowni i składu opału oraz przebudowa sieci ciepłowniczych oraz kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem podwórza przy ul. Ogarnej w Gdańsku, działka nr 501/5 obr. 0089. Identyfikator postępowania b9285145-c6f1-4705-83e9-1bb8b0b28696

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-27 13:13 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-20 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Dworska 33, Dworska 35 oraz Kartuska 48-50 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 85e8c376-41b4-431b-8bb2-31d1010aba64

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-25 10:35 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-10-07 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Raduńskiej 3 lok. 1, Nieborowskiej 42 lok. 22, Głuchej 21D lok. 30 oraz ul. Salwator 1/4 lok. 11A, Trakt Św. Wojciecha 423 lok. 4, Małomiejskiej 38 lok. 12 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 7d8e9596-5e71-446e-b933-0b0db5ddbaea

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-15 13:33 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-15 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Identyfikator postępowania b9055ff4-2583-44a2-8da3-7b38f5d350c1

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-14 11:23 | wynik: rozstrzygnięte

2021-12-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kaletniczej 1/2 lok. 6, Stefanii Sempołowskiej 10 lok. 7, Straganiarskiej 48 lok. 1, Świętojańskiej 70/71 lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 2ecc4bc0-dae8-4964-94ef-3eeb39be3937

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-02 14:08 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Kartuskiej 159 B w Gdańsku.Identyfikator postępowania 9941ed0e-96ff-4e23-9285-3a6dfba41905

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-25 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2021-10-21 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Falck Polonusa 13 lok. 14, Wilhelma Stryjewskiego 35 C lok. 17,Wilhelma Stryjewskiego 21 lok. 16 oraz Strajku Dokerów 18 lok. 2 Identyfikator postępowania d047634f-e6ee-4e3b-b9f7-d613d3bfcaf3

Zamówienie z wolnej ręki | aktualizacja: 2021-10-07 13:34 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-13 szczegóły »
< 214000 € dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych i osobowo-dostawczych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania cd44915c-00d4-4123-b269-ba0be9a2d2e6

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-28 15:04 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-22 szczegóły »
< 214000 € Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania f6148dce-4dff-4eb9-9f2b-18bb7ab55d4d

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-27 15:07 | wynik: rozstrzygnięte

2021-09-16 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Oliwskiej 77 lok. 10 i Alei gen. Józefa Hallera 235 lok. 5 oraz Alei gen. Józefa Hallera 237 lok. 22, 33, 49, 64 w Gdańsku Identyfikator postępowania 85fdf0d2-5a8f-446e-8320-255bb814ebfb

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-26 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-26 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Kozia – Szeroka – Złotników – Św. Ducha oraz Przędzalnicza – Bosmańska – Szeroka w Gdańsku. Identyfikator postępowania 5f003f73-fb4a-4c3e-b33d-51a9280b4fac.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-03 14:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-19 szczegóły »
< 5350000 € Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 36 lok. 3A, Oliwskiej 66 lok. 4, Partyzantów 57 lok. 1, Trakt Św. Wojciecha 62 lok. 4 oraz Al. Grunwaldzkiej 584 lok. 1A w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3836cd0-02d1-415a-bf8b-85160b1abe06

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-16 10:00 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-15 10:49 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-15 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:50 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-04-01 12:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »