BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach Al. Zwycięstwa 44 i ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku. Identyfikator postępowania 4b62425d-8044-4eba-a739-d1da89d1a204

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z  późn. zm. ) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 142 382,27 w tym:

·         Część 1 – 78 153,36 zł

·         Część 2 – 64 228,91 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 439,71 KB 2021-10-08 13:54:01 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 158,93 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 59 792,33 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,55 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 525,91 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 55 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 59,5 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
6 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
7 zał. 6 - Zwycięstwa 44 - Projekt zagospodarowania terenu + specyfikacje techniczne 8,35 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
8 zał. 7 - Zwycięstwa 44 - Przedmiar 2,96 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
9 zał. 8 - Projekt zagospodarowania terenu - Na Zaspę 30A 6,48 MB 2021-09-22 14:14 pobierz
10 zał. 9 - Specyfikacja techniczna - Na Zaspę 30A 661,86 KB 2021-09-22 14:14 pobierz
11 zał. 10 - Przedmiar Na Zaspę 30A 206,77 KB 2021-09-22 14:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-22 14:21
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-08 13:54