BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 7 m 3, Cygańska Góra 26D m 55 oraz Struga 38 m 4 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 09843ecb-124e-462a-8781-046ac89642e2

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2022-02-23

          TZ.250.66.2021.MK                                                                               Gdańsk, dnia 23.02.2022 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania na wykonywanie wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 7 m 3, Cygańska Góra 26D m 55 oraz Struga 38 m 4 w Gdańsku prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione:

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 218 263,38 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 143,31 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana ogłoszenia 11.02 44,49 KB 2022-02-11 11:30 pobierz
2 modyfikacja SWZ 11.02.pdf 817,85 KB 2022-02-11 11:21 pobierz
3 zał. 26 Szkice lokali 1,66 MB 2022-02-11 11:20 pobierz
4 zał. 13 - zmodyfikownay przedmiar Remont lokalu ul. Struga 38 m 4 1,83 MB 2022-02-11 11:10 pobierz
5 zał. 9 - zmodyfikowany przedmiar Roboty elektryczne ul Aldony 7 m 3n.pdf 37,95 KB 2022-02-11 11:10 pobierz
6 zał. 7- zmodyfikowany przedmiar Remont roboty budowlane ul Aldony 7 m 3 38,26 KB 2022-02-11 11:09 pobierz
7 pytania i odpowiedzi 11.02 2,78 MB 2022-02-11 11:09 pobierz
8 ZMIANA OGŁOSZENIA 07.02 44,48 KB 2022-02-07 07:22 pobierz
9 zmiana SWZ 07.02 398,01 KB 2022-02-07 07:21 pobierz
10 Zmiana ogłoszenia 28.01 44,5 KB 2022-01-28 07:37 pobierz
11 zmiana SWZ 28.01 400,12 KB 2022-01-28 07:37 pobierz
12 zmiana ogłoszenia 27.12.2021 44,28 KB 2021-12-27 14:13 pobierz
13 zmiana swz 27.12 391,93 KB 2021-12-27 14:13 pobierz
14 zmiana ogłoszenia 30.11 44,24 KB 2021-11-30 12:19 pobierz
15 zmiana SWZ 30.11 518,09 KB 2021-11-30 12:17 pobierz
16 zmiana ogłoszenia 16.11 44,21 KB 2021-11-16 13:21 pobierz
17 zmiana SWZ 16.11 522,65 KB 2021-11-16 13:20 pobierz
18 zmiana SWZ 03.11 514,68 KB 2021-11-03 13:20 pobierz
19 ZMIANA OGŁOSZENIA 03.11 44,25 KB 2021-11-03 13:17 pobierz
20 zmiana ogłoszenia 19.10 44,25 KB 2021-10-19 12:34 pobierz
21 zmiana SWZ 19.10 525,84 KB 2021-10-19 12:33 pobierz
22 zmiana ogłoszenia. 44,24 KB 2021-10-08 12:46 pobierz
23 zmiana SWZ 08.10 520,12 KB 2021-10-08 12:45 pobierz
24 zał. 5 Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału.doc 55,5 KB 2021-10-06 13:02 pobierz
25 zał. 2 - zestawienie kosztorysów.docx 65,36 KB 2021-10-06 09:43 pobierz
26 zał. 1 Formularz Ofertowy 73,27 KB 2021-10-06 09:42 pobierz
27 SWZ 66 809,89 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
28 oswiadczenie grupa kapitałowa 54,5 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
29 zał. 1 Formularz Ofertowy 347,97 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
30 zał. 2 - zestawienie kosztorysów 282,39 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
31 zał. 3 - Projekt umowy 559,16 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
32 zał. 4 Wzór ośw. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 55,73 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
33 zał. 5 Wzór ośw. Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 585,16 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
34 zał. 6 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 417,24 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
35 zał. 7 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane ul. Aldony 7 m 3 218,37 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
36 zał. 8 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne ul. Aldony 7 m 3 213,97 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
37 zał. 9 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego. Roboty elektryczne ul. Aldony 7 m 3 220,7 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
38 zał. 10 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane ul. Cygańska Góra 26D m 55 55,27 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
39 zał. 11 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne ul. Cygańska Góra 26D m 55 251,63 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
40 zał. 12 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego. Roboty elektryczne ul. Cygańska Góra 26D m 55 241,26 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
41 zał. 13 Przedmiar. Remont lokalu ul. Struga 38 m 4 44,88 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
42 zał. 14 Przedmiar. Remont lokali instalacje sanitarne i ogrzewania. ul. Struga 38 m 4 75,29 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
43 zał. 15 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego. Roboty elektryczne ul. Struga 38 m 4 35,93 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
44 zał. 16 Szczegółowe specyfikacje techniczne . Roboty rozbiórkowe 50,98 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
45 zał. 17 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Montaż drzwi i okien 330,13 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
46 zał. 18 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Tynki zwykłe 140,94 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
47 zał. 19 Szczegółowe specyfikacje techniczne . Okładziny z płyt gipsowo-katyonowych 221,35 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
48 zał. 20 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty malarskie 142,04 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
49 zał. 21 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Podłogi 208,83 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
50 zał. 22 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Ogrzewanie 119,09 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
51 zał. 23 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje wodociągowe 123,6 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
52 zał. 24 Szczegółowe specyfikacje techniczne.Roboty instaalcyjne gazowe 74,19 KB 2021-09-24 12:18 pobierz
53 zał. 25 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje elektryczne 132,85 KB 2021-09-24 12:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-09-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-09-24 12:19
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-23 12:49