BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 2ecc4bc0-dae8-4964-94ef-3eeb39be3937

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2022BZP 0005529201 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 59,32 KB 2022-02-11 14:42:33 pobierz

unieważniona

Data unieważnienia: 2021-11-02

          Nr sprawy TZ.250.63.2021.MW                                               Gdańsk, dnia 02.11.2021 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż 7 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Gościnnej 16-18, Kościerskiej 2, Na Zaspę 44, Podmiejskiej 9, Podmiejskiej 19-20, Śnieżnej 10, Wolności 17 w Gdańsku, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. Zm.)
informuję, że postępowanie zostało unieważnione:

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póżn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 204 835,52 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 454,92 KB 2021-10-14 13:24:46 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 119,86 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 63 795,44 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
2 zał. 1 - formularz ofertowy 25,64 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
3 zał. 1A - formularz cenowy 34,5 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
4 zał. 2 - projekt umowy 362,84 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 54,5 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 58,5 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
7 zał. 5 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-09-29 14:24 pobierz
8 zał. 6 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku-projekt zagospodarowania terenu 405,2 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
9 zał. 6a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku – Konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,01 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
10 zał. 6b - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Gościnna 16-18 w Gdańsku – Schemat zaniżenia terenu 334,85 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
11 zał. 6c - Przedmiar Budowa wiaty śmietnikowej ul. Gościnna 16-18 143,19 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
12 zał. 7 - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk - projekt zagospodarowania terenu 174,02 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
13 zał. 7a -Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk – wiata śmietnikowa 497,66 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
14 zał. 7b - Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk – schemat zaniżenia terenu 211,62 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
15 zał. 7c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Kościerska 2 Gdańsk 137,22 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
16 zał. 8 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku-projekt zagospodarowania terenu 349,88 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
17 zał. 8a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku – konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,22 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
18 zał. 8b - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 212,15 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
19 zał. 8c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Na Zaspę 44 Gdańsk 137,48 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
20 zał. 9 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 652,37 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
21 zał. 9a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,08 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
22 zał. 9b -Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 334,79 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
23 zał. 9c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 9 Gdańsk – załącznik 9c 137,33 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
24 zał. 10 - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 561,8 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
25 zał. 10a - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,3 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
26 zał. 10b - Projekt wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 336,92 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
27 zał. 10c- Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Podmiejska 19-20 Gdańsk 137,42 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
28 zał. 11 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku – lokalizacja wiaty śmietnikowej 499,79 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
29 zał. 11a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 277,66 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
30 zał. 11b - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 410,63 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
31 zał. 11c - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Śnieżna 10 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 211,82 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
32 zał. 11d -Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Śnieżna 10 Gdańsk 143,3 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
33 zał. 12 - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - projekt zagospodarowania terenu 570,11 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
34 zał. 12a - Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,3 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
35 zał. 12b - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 17 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 211,29 KB 2021-09-29 14:21 pobierz
36 zał. 12c - Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Wolności 17 Gdańsk 137,15 KB 2021-09-29 14:21 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2021-09-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-09-29 14:46
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-11 14:42