BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa kompletnego systemu do komunikacji głosowej oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej, nr sprawy: TZ.250.80.2021

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja o wyniku postępowania 189,62 KB 2021-11-23 21:14:42 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-11-23


Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

NexusTelecom M.Stąsiek & A.Pura Spółka Jawna

ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Za cenę: 748 332,00 zł

 

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 182,36 KB 2021-11-23 21:09:50 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 129,92 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 383,17 KB 2021-11-05 13:31 pobierz
2 załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1,48 MB 2021-11-05 13:30 pobierz
3 wzór wykazu osób 16,38 KB 2021-11-05 13:27 pobierz
4 wzory oświadczeń 20,95 KB 2021-11-05 13:26 pobierz
5 Formularz oferty edytowalny 24,33 KB 2021-11-05 13:26 pobierz
6 SWZ 422,39 KB 2021-11-05 13:25 pobierz
7 ogłoszenie o zamówieniu 129,92 KB 2021-11-05 13:24 pobierz
8 wyjaśnienia treści SWZ z 15.11.2021 208,8 KB 2021-11-15 15:09 pobierz
9 załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie 12.11.2021r. 1,48 MB 2021-11-12 08:28 pobierz
10 wyjaśnienia treści SWZ z 12.11.2021 212,2 KB 2021-11-12 08:27 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Poluchowicz
Data wytworzenia:
2021-11-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Małgorzata Poluchowicz
Data publikacji:
2021-11-05 13:32
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-23 21:09