BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Identyfikator postępowania 27b9037d-fd6a-4972-a038-5c42aab253b1

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2021-11-23

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 344 400,00 zł., w tym:

Zadanie 1 (część 1) 49 200,00 zł

Zadanie 2 (część 2) 49 200,00 zł

Zadanie 3 (część 3) 49 200,00 zł

Zadanie 4 (część 4) 49 200,00 zł

Zadanie 5 (część 5) 49 200,00 zł

Zadanie 6 (część 6) 49 200,00 zł

Zadanie 7 (część 7) 49 200,00 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 18.11 515,87 KB 2021-11-18 14:01:28 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 244,98 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 81 841,87 KB 2021-11-10 15:22 pobierz
2 zał. 1 Druk Ofertowy 309 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
3 zał. 2 Projekt umowy 81 364,87 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
4 zał. 3 Wykaz osób 166 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 69 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
6 zał. 5 - oswiadczenie warunki udzialu 83,5 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
7 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-11-10 15:04 pobierz
8 zał. 7 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 322,44 KB 2021-11-10 15:04 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-11-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-10 15:31
Ostatnia aktualizacja:
2021-11-23 12:56