BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e01a4329-484a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2022-01-25

               Nr sprawy TZ.250.83.2021.DPF                                                  Gdańsk, dnia 25.01.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania na Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 141,73 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-11-12
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-24 14:49
Ostatnia aktualizacja:
2022-01-25 12:14