BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokali będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Identyfikator postępowania b9055ff4-2583-44a2-8da3-7b38f5d350c1

załączniki

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 344 400,00 zł., w tym:

Zadanie 1 (część 1) 49 200,00 zł

Zadanie 2 (część 2) 49 200,00 zł

Zadanie 3 (część 3) 49 200,00 zł

Zadanie 4 (część 4) 49 200,00 zł

Zadanie 5 (część 5) 49 200,00 zł

Zadanie 6 (część 6) 49 200,00 zł

Zadanie 7 (część 7) 49 200,00 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 2.12 486,64 KB 2021-12-02 13:34:02 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 240,08 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi na pytania 26.11 518,32 KB 2021-11-26 10:52 pobierz
2 SWZ 86 840,86 KB 2021-11-24 10:53 pobierz
3 zał. 1 Druk Ofertowy 254 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
4 zał. 2 Projekt umowy 86 545,24 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
5 zał. 3 Wykaz osób 351 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 69 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie warunki udzialu 83,5 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
8 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w formie elektronicznej 414,78 KB 2021-11-24 10:21 pobierz
9 zał. 7 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 322,44 KB 2021-11-24 10:21 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-11-23
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-11-24 10:56
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-02 13:34