BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7918e12c-67c3-11ec-ae77-fe331fedffdc

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2022-01-11

Dotyczy: postępowania na wykonywanie usługi odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione:

 

ZAD. 1

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

ZAD. 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

         Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 163,34 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2021-12-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2021-12-29 15:03
Ostatnia aktualizacja:
2022-01-11 14:41