BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji, remontu i przebudowy budynków gminnych, przy ul. Pelplińskiej 3 i ul. Wilków Morskich 13-14-15-16 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji, w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 156,11 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 załącznik nr 13 Audyt energetyczny, budynek mieszkalny 80-541 Gdańsk; ul. Wilków Morskich 13-14-15-16 1,07 MB 2022-01-14 16:02 pobierz
2 załącznik nr 12 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny 80-335 Gdańsk; ul. Pelplińska 3 744,06 KB 2022-01-14 16:01 pobierz
3 załącznik nr 11 PFU 15,11 MB 2022-01-14 16:00 pobierz
4 załącznik nr 10 Wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynkach podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wytyczne do projektów węzłów cieplnych w budynkach 527,98 KB 2022-01-14 15:58 pobierz
5 załącznik nr 9 OPZ 683,07 KB 2022-01-14 15:58 pobierz
6 załącznik nr 8 Wzór umowy 478,75 KB 2022-01-14 15:57 pobierz
7 Załącznik nr 7 oswiadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 16,37 KB 2022-01-14 15:57 pobierz
8 Załącznik nr 6 wzór oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 16,02 KB 2022-01-14 15:55 pobierz
9 Załącznik nr 5 wzór wykazu osób 45,04 KB 2022-01-14 15:51 pobierz
10 załącznik nr 4 wzór wykazu usług 47,66 KB 2022-01-14 15:50 pobierz
11 załacznik nr 3 Instrukcja wypełniania JEDZ 1,63 MB 2022-01-14 15:50 pobierz
12 załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy (JEDZ) 188,5 KB 2022-01-14 15:49 pobierz
13 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego 28,5 KB 2022-01-14 15:48 pobierz
14 SWZ 410,48 KB 2022-01-14 15:36 pobierz
15 ogłoszenie o zamówieniu 156,11 KB 2022-01-14 15:33 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Poluchowicz
Data wytworzenia:
2022-01-14
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Małgorzata Poluchowicz
Data publikacji:
2022-01-14 14:38
Ostatnia aktualizacja:
2022-01-14 16:15