BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Identyfikator postępowania a0db6b7f-a079-44c5-8416-ac2d985231ed

Przetarg ograniczony | aktualizacja: 2022-01-17 12:50 | wynik: rozstrzygnięte

2021-11-30 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04. 2021 r. do 31.03.2022 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-25 13:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-01 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie w roku 2021 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-02 14:07 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-13 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-09 15:07 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-09 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie w latach 2021/2022 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-19 12:58 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-29 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-07-13 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-13 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku przy Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-07-03 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-03 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pięciu budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-09-09 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-09 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13, 14, 18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-06-25 14:54 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-25 szczegóły »
> 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-15 13:45 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-07 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-03-10 14:16 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-13 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-20 15:00 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-20 szczegóły »
> 221000 € Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-09-12 14:51 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-15 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-07-09 13:35 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-13 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-04-04 08:12 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-02-04 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2020 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-03-26 14:08 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-26 szczegóły »
> 5548000 € wykonanie robót podobnych do umowy nr 41/2018/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamówienie z wolnej ręki | aktualizacja: 2018-10-03 11:35 | wynik: rozstrzygnięte

2018-09-24 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy technicznej, aktualizacja dokumentacji technicznej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-04 07:45 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-08-21 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-09-11 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2018-08-02 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 12 budynków, aktualizacja dokumentacji budynku Rogaczewskiego 45, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-07-09 15:18 | wynik: rozstrzygnięte

2018-07-09 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-09-11 13:05 | wynik: rozstrzygnięte

2018-07-26 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-03-15 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2018-03-15 szczegóły »
> 209000 € dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych W 2018 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-02-06 14:20 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-01-09 szczegóły »
> 209000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-03-20 13:35 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-03-20 szczegóły »
> 209000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-03-09 11:47 | wynik: rozstrzygnięte

2017-03-09 szczegóły »