BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5382000 € Mniszki 5/6 -Przebudowa, remont, docieplenie wraz z zagospodarowaniem terenu. Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6479f33d-2075-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-11-21 13:02 | wynik: rozstrzygnięte

2023-09-12 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 11 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41647695-d76e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-07-05 14:02 | wynik: rozstrzygnięte

2022-07-05 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Mniszki 5/6 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0adb6ebf-746e-11ec-83b1-bea871b78b5b

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-03-08 14:40 | wynik: rozstrzygnięte

2022-03-08 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da492b58-7440-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-03-08 07:17 | wynik: rozstrzygnięte

2022-03-07 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę trzech budynków gminnych mieszczących się przy ul. Dolnej 3, 10A oraz ul. Ułańskiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2593e98-5cb8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-10 07:58 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-01-26 szczegóły »
< 215000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6412282c-8016-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-25 13:29 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-25 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie w latach 2022/2023 usług konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-331b8846-67b0-11ec-ae77-fe331fedffdc

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-03-03 13:06 | wynik: rozstrzygnięte

2022-01-31 szczegóły »
< 70511 € Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji, remontu i przebudowy budynków gminnych, przy ul. Pelplińskiej 3 i ul. Wilków Morskich 13-14-15-16 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji, w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-11 11:30 | wynik: rozstrzygnięte

2022-02-10 szczegóły »
< 621285 € Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla czterdziestu pięciu budynków gminnych, w tym: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla:3 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, dla 6 budynków w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” i 23 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-02-22 18:29 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2022-01-24 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04. 2021 r. do 31.03.2022 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-25 13:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-01 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie w roku 2021 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-03-02 14:07 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-13 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-09 15:07 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-09 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie w latach 2021/2022 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-02-19 12:58 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-29 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-07-13 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-13 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku przy Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-07-03 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-03 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pięciu budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-09-09 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-09 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13, 14, 18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-06-25 14:54 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-25 szczegóły »
> 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-15 13:45 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-07 szczegóły »
> 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-03-10 14:16 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-13 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-20 15:00 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-20 szczegóły »
> 221000 € Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój, wsparcie techniczne) dla potrzeb Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-09-12 14:51 | wynik: rozstrzygnięte

2019-07-15 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo- kosztorysowej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-07-09 13:35 | wynik: rozstrzygnięte

2019-05-13 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 5 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-04-04 08:12 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-02-04 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2020 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2019-03-26 14:08 | wynik: rozstrzygnięte

2019-02-26 szczegóły »
> 5548000 € wykonanie robót podobnych do umowy nr 41/2018/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamówienie z wolnej ręki | aktualizacja: 2018-10-03 11:35 | wynik: rozstrzygnięte

2018-09-24 szczegóły »