BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da492b58-7440-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-05-17

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy: Mirosław Frąszczak „Architektoniczna Pracownia Autorska” z siedzibą w Gdynie przy ul. Tatarczanej 2b/8 z ceną: 199 570,00 zł, z terminem wykonania dokumentacji: 150 dni, doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 25 projektów oraz z doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 21 projektów.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jed

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 599,36 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2022-01-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2022-01-25 10:42
Ostatnia aktualizacja:
2022-03-08 07:17