BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont 36 lokali mieszkalnych w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z ogrzewaniem ekologicznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ecfb26c-da5e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 333,84 KB

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2022-05-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2022-05-24 14:36
Ostatnia aktualizacja:
2022-06-07 12:33