BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku zamieszkania zbiorowego z lokalem użytkowym na parterze wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale mieszkalne budynku przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6629eed-a918-11ed-9236-36fed59ea7dd

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 135,57 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 STWiORB- Wyzwolenia 48 (poprawiony ) 03.03.2023 3,29 MB 2023-03-15 08:50 pobierz
2 Inwentaryzacja - Wyzwolenia 48 18,06 MB 2023-03-15 08:50 pobierz
3 Ekspertyza- Opinia Techniczna 20,85 MB 2023-03-15 08:50 pobierz
4 zal._12_-_Przedmiar_robot_-_branza_ogolnobudowlana_-_koszty_niekwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 161,06 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
5 zal._13_-_Przedmiar_robot-_branza_ogolnobudowlana_koszty_kwalifikowane_Wyzwolenia_48 83,5 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
6 zal._14_-_Przedmiar_robot_-_branza_sanitarna-koszty_niekwalifikowane__wewnetrzne_-_Wyzwolenia_48 35,38 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
7 zal._15_-_Przedmiar__robot_-_branza_sanitarna-koszty__niekwalifikowane_zwenetrzne_-_Wyzwolenia_48 14,17 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
8 zal._16_-_Przedmiar_robot_-_branza_sanitarna_-_koszty_kwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 92,91 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
9 zal._17_-_Przedmiar_robot_-_branza_elektryczna_-_koszty_niekwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 49,38 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
10 zal._18_-_Przedmiar_robot_-_branza_elektryczna-_koszty_kwalifikowane_-_Wyzwolenia_48 14,33 KB 2023-02-27 12:35 pobierz
11 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 400,27 KB 2023-02-16 11:57 pobierz
12 zał. 8 - PB - Projekt Architektoniczno-budowlany, opinie i uzgodnienia Wyzwolenia 48 47,95 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
13 zał. 9 - PW - wielobranżowy - Wyzwolenia 48 118,65 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
14 zał. 10 - PT - Wyzwolenia 48 78,44 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
15 zał. 11 - STWiORB- Wyzwolenia 48 3,14 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
16 zał. 12 - Przedmiar robót - branża ogólnobudowlana - koszty niekwalifikowane - Wyzwolenia 48 7,64 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
17 zał. 13 - Przedmiar robót- branża ogólnobudowlana koszty kwalifikowane Wyzwolenia 48 4 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
18 zał. 14 - Przedmiar robót - branża sanitarna-koszty niekwalifikowane wewnętrzne - Wyzwolenia 48 3,04 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
19 zał. 15 - Przedmiar robót - branża sanitarna-koszty niekwalifikowane zwenętrzne - Wyzwolenia 48 1,55 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
20 zał. 16 - Przedmiar robót - branża sanitarna - koszty kwalifikowane - Wyzwolenia 48 4,34 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
21 zał. 17 - Przedmiar robót - branża elektryczna - koszty niekwalifikowane - Wyzwolenia 48 2,64 MB 2023-02-16 11:57 pobierz
22 zał. 18 - Przedmiar robót - branża elektryczna- koszty kwalifikowane - Wyzwolenia 48 1,12 MB 2023-02-16 11:57 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2023-02-16
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2023-02-21 10:19
Ostatnia aktualizacja:
2023-04-25 12:06