BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 7 Instrukcja wypełniania JEDZ 28,74 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
2 zał. 8 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 400,27 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
3 zał. 9 Projekt zagospodarowania terenu - ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu’’ Mniszki 5 6 43,5 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
4 zał. 10 Projekt Techniczny (konstrukcja, instalacje sanitarne i charakterystyka energetyczna, branża elektryczna, branża teletechniczna, instalacja automatyki... 47,9 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
5 zał. 11 Ekspertyza Techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Mniszki 5 6, Gdańsk 10,5 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
6 zał. 12 Projekt Wykonawczy-branża konstrukcyjna, branża sanitarna-instalacje wewnętrzne, branża elektryczna, branża teletechniczna, instalacja automatyki budynkowe 60,85 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
7 zał. 13 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża ogólnobudowlana - ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego... 49,93 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
8 zał. 14 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża sanitarna - ,,Przebudowa, remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego... 23,76 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
9 zał. 15 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża elektryczna; dla ... 7,47 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
10 zał. 16 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża teletechniczna 6,32 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
11 zał. 17 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, system automatyki budynku BMS 2,05 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
12 zał. 18 Kryteria równoważności produktów 206,25 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
13 zał. 19 Przedmiar ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana .....’’ ul. Mniszki 56, 80-856 Gdańsk” branża ogólnobudowlana 6,88 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
14 zał. 20 Przedmiar ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana ....’’ ul. Mniszki 56, 80-856 Gdańsk” branża sanitarna 2,71 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
15 zał. 21 Przedmiar ,,Przebudowa, remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego’’ ul. Mniszki 56, Gdańsk” elektryka 2,19 MB 2023-07-21 07:18 pobierz
16 zał. 22 Przedmiar ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu” elektryka-BMS 318,12 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
17 zał. 23 Przedmiar ,,Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu’’ ul. Mniszki 56, 80-856 Gdańsk” PZT 569,67 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
18 Przedmiar - Zagospodarowanie terenu - Mniszki 5-6 ATH 27,79 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
19 Przedmiar - branża budowlana - Mniszki 5-6 ATH 213,87 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
20 Przedmiar - branża elektryczna - Mniszki 5 6 ATH 73,54 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
21 Przedmiar - branża sanitarna - Mniszki 5-6 102,01 KB 2023-07-21 07:18 pobierz
22 Przedmiar - branży elektrycznej - BMS - Mniszki 5 6 . ATH 7,37 KB 2023-07-21 07:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2023-07-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2023-07-21 09:12
Ostatnia aktualizacja:
2023-09-19 11:27