BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) w Gdańsku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Pytanie i odpowiedź 650,16 KB 2019-09-13 11:07:02 pobierz
2 wzór umowy 138,5 KB 2019-09-11 12:01:09 pobierz
3 wzór oferty 196,03 KB 2019-09-11 12:00:57 pobierz
4 Przedmiar robót – Etap I-rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.3. 240,59 KB 2019-09-11 11:57:19 pobierz
5 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 - załącznik nr 1.2 1,89 MB 2019-09-11 11:56:35 pobierz
6 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 załącznik nr 1.1 2,52 MB 2019-09-11 11:56:00 pobierz
7 wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa detale – załącznik nr 1I 753,26 KB 2019-09-11 11:54:03 pobierz
8 wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa widoki – załącznik nr 1H 693 KB 2019-09-11 11:53:39 pobierz
9 wiata śmietnikowa fundamenty – załącznik nr 1G 782,27 KB 2019-09-11 11:53:22 pobierz
10 zagospodarowanie terenu -detale- załącznik nr 1C 274,98 KB 2019-09-11 11:52:11 pobierz
11 wiata śmietnikowa elewacje – załącznik nr 1F 584,64 KB 2019-09-11 11:50:54 pobierz
12 wiata śmietnikowa rzuty - załącznik nr 1E 544,64 KB 2019-09-11 11:49:52 pobierz
13 plan nasadzeń zieleni- załącznik nr 1D 1,01 MB 2019-09-11 11:49:30 pobierz
14 projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1B 1,06 MB 2019-09-11 11:49:04 pobierz
15 projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1A 1,31 MB 2019-09-11 11:48:36 pobierz
16 Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk- załącznik nr 1 13,47 MB 2019-09-11 11:47:31 pobierz