BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2023-09-19 Budowa instalacji gazowej i przebudowa ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Chryzostoma Paska 3 m. 2.

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-25 Dostawa 30 laptopów dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-25 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Trakt św. Wojciecha 317.

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-03 Dostawa i montaż mebli.

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-01 Dostawa i montaż 7 sztuk bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości wraz z usługą serwisowania urządzeń w okresie gwarancji

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-01 Przebudowę wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Trakt św. Wojciecha 448 m. 2

data publikacji:

szczegóły »
2023-07-19 Dostawa i montaż 9 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-07-18 Zamalowanie graffiti poprzedzone zmyciem pod ciśnieniem oraz chemiczne czyszczenie graffiti z elewacji budynków/pustostanów mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańsk administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 1, 2, 3, 4 w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-28 Doposażenie placu zabaw przy al. Hallera 235.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-26 Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących jednocześnie przeglądem rocznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz Skarb Państwa

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-22 Wykonanie pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3, 4 i Skarb Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-22 Naprawa instalacji technicznych - oddymiających oraz wymiana i naprawa stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Ubocze 24.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-19 Przekazanie kluczy aktywacji usług online - Microsoft Azure Subscription Services Open ShrdSvr Sngl Monthly Subscriptions - Volume License OLV - licencja 1 rok - 30 szt.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-15 Wykonanie usługi wybrania i utylizacji starego piasku oraz dostawa i rozwiezienie nowego piasku do piaskownic i wygrodzonych miejsc do zabawy w piasku na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2023 r.

data publikacji:

szczegóły »
2023-05-31 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Na Stoku 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-04-26 Awaryjne usuwanie nieprawidłowości w instalacji domofonowej w 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-04-17 Roboty zduńskie

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-27 Dozór i konserwacja trafostacji w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-10 Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie ADOBE: Photoshop, Acrobat Standard, InDesign.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-09 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-08 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 w zakresie wydzielenia łazienki i wymiany stolarki okiennej przy ul. Robotniczej 19 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-07 Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Inwestycji i Funduszy przy ul. Toruńskiej 23.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-01 Przebudowa układu regulacji hydraulicznej instalacji podłogowej centralnego ogrzewania oraz budowa układu pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku mieszkalnego przy ul. Dąbka 6.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-31 Obsługa programistyczna Systemów Internetowych Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-30 Dostawa materiałów biurowych dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »