BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2024-04-08 Dozór i konserwację trafostacji w roku 2024.

data publikacji:

szczegóły »
2024-03-21 Remont lokalu przy ul. Lelewela 13 m. 4 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2024-03-19 Dozór i konserwacja przepompowni ścieków w roku 2024.

data publikacji:

szczegóły »
2024-03-12 Dozór i konserwacja dźwigów w latach 2024.

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-29 Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie ADOBE: Photoshop, Acrobat Standard, InDesign.

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-29 Obsługa podpisów elektronicznych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości w 2024 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-29 Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Łowickiej 11F.

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-27 Naprawy brukarsko-drogowe w roku 2024

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-23 Zakup licencji, wdrożenie i serwis oprogramowania MyQ do obsługi urządzeń drukujących

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-22 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego w 2024 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2024-01-17 Przegląd wewnętrznej instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 1, 2, 3, 4.

data publikacji:

szczegóły »
2024-01-04 Obsługa Systemów Internetowych na 2024 rok.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-29 Dostawa serwera NAS.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-29 Usługa zamalowania graffiti poprzedzona zmyciem pod ciśnieniem oraz chemiczne czyszczenie graffiti z elewacji budynków/pustostanów mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańsk administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 1, 2, 3, 4 w roku 2024.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-28 Dostawa elektronarzędzi, narzędzi hydraulicznych, przeciwpożarowych i ręcznych, dla Działu Utrzymania Technicznego i Porządku Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-22 Dostawa serwera.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-14 Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2024 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-12 Likwidacja placów zabaw/ urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw usytuowanych na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-12 Dostawa materiałów biurowych dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-12 Wykonywanie usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-07 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-05 Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach gminnych przy ul. Angielskiej Grobla 7E m. 42, Kochanowskiego 13 m. 16, Siennickiej 22 m. 3 i Twardej 2C m. 6 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-05 Wywóz nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na obszarze administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2023-12-04 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali użytkowych.

data publikacji:

szczegóły »
2023-10-27 Odnowienie rocznej subskrypcji na usługi online firmy Microsoft.

data publikacji:

szczegóły »