BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2020-07-09 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-23 Dostawa i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-15 Wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2020 – na potrzeby Działu Technicznego i Działu Utrzymania Technicznego i Remontów.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-12 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę środków czystości do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-08 Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu nr 2 przy ulicy Wincentego Pola 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-04-08 Dostawa wraz z montażem i wyposażeniem 4 domków i 10 kontenerów mieszkalnych i użytkowych.

data publikacji:

szczegóły »
2019-08-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na demontaż starych, dostawę i montaż na garażach administrowanych przez Zamawiającego nowych tablic porządkowych o wymiarach 300 mm x 300 mm.

data publikacji:

szczegóły »
2019-07-23 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż pieców akumulacyjnych oraz grzejników konwektorowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Joachima Lelewela 34/2 w Gdańsku w trybie analizy rynku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-05-27 UMOWA NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SPRZĘTU MECHANICZNEGO ORAZ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA DZIAŁU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-23 Świadczenie usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną i ciepło sieciowe ponoszonych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-11 Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na dostawę obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Remontów oraz Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2019-03-25 ŚRODKI CZYSTOŚCI - UP

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-20 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-18 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-04 Zakup worków dla Działu UP.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-08 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie wg zleceń zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-02 Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-24 Posiłki regeneracyjne dla Działu UP na 2019 rok.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-14 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-11 Przedmiotem umowy – zlecenia będzie świadczenie usług mediacyjnych na rzecz Gdańskich Nieruchomości, w tym przygotowanie projektów pism mediacyjnych i inne czynności w zakresie spraw mediacyjnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-09-03 Usługa wywozu odpadów zielonych w kontenerach o pojemności 7m3 w 2018 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2018-08-01 Dostawa i montaż 19 sztuk komórek blaszanych na opał, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości, które mają być posadowione w różnych dzielnicach Gdańska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wymiana piasku w piaskownicach oraz likwidacja piaskownic na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wykonanie prób szczelności gazu oraz wymiana i doszczelnienie instalacji gazowej na terenie miasta Gdańsk.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wymiana instalacji gazowej na ul. Białej 4

data publikacji:

szczegóły »