BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2021-04-02 Usługa oczyszczania pomieszczeń oraz wywozu odpadów.

data publikacji:

szczegóły »
2021-03-17 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-17 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- GMINA oraz dzierżawę pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- SKARB PAŃSTWA w roku 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-14 remont lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława IV 12C m 5 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-11 Wykonanie usługi dwukrotnej dezynfekcji części wspólnych i wind w budynkach Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-11 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) Gdańskich Nieruchomości w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie, wg zleceń Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-08 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 52 m 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-08 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej – ul. Ptasia 4 m 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-07 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Pastoriusza 12 lok. 1 i lok. 4 oraz Mickiewicza 32 lok. 1 Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-07 Dostawę i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-19 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Hożej 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-19 wydzielenie pomieszczenia – ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-13 Remont lokalu w budynku przy ul. Strajku Dokerów 19 lok. 4A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-29 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sukienniczej 4 m 6 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-29 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – Gdańsk, ul. Ubocze 24.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-28 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 13 II m 4A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-26 demontaż oraz montaż domofonów w budynku komunalnym przy ul. Cygańska Góra 26 kl. A, C, D.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-20 wykonanie usługi dezynsekcji budynku – ul. Ubocze 24 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-01 Remont chodników przy ul. Baczyńskiego 4-6, Baczyńskiego 8-10 i Baczyńskiego 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Dostawę 36 certyfikatów kwalifikowanych.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do Siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Wykonanie chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Nowiny pomiędzy budynkami przy ul. Nowiny 37 i 39 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Demontaż eternitu wraz z jego utylizacją – Gdańsk, ul. Turystyczna 1

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-20 Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-09 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »