BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2020-10-01 Remont chodników przy ul. Baczyńskiego 4-6, Baczyńskiego 8-10 i Baczyńskiego 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Dostawę 36 certyfikatów kwalifikowanych.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do Siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Wykonanie chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Nowiny pomiędzy budynkami przy ul. Nowiny 37 i 39 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Demontaż eternitu wraz z jego utylizacją – Gdańsk, ul. Turystyczna 1

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-20 Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-09 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-03 Przebudowa/wykonanie instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych przy ul. Cygańska Góra 3B lok. 20 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 601A lok. 14, 17 i 23 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-23 Dostawa i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-15 Wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2020 – na potrzeby Działu Technicznego i Działu Utrzymania Technicznego i Remontów.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-12 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę środków czystości do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-08 Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu nr 2 przy ulicy Wincentego Pola 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-04-08 Dostawa wraz z montażem i wyposażeniem 4 domków i 10 kontenerów mieszkalnych i użytkowych.

data publikacji:

szczegóły »
2019-08-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na demontaż starych, dostawę i montaż na garażach administrowanych przez Zamawiającego nowych tablic porządkowych o wymiarach 300 mm x 300 mm.

data publikacji:

szczegóły »
2019-07-23 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż pieców akumulacyjnych oraz grzejników konwektorowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Joachima Lelewela 34/2 w Gdańsku w trybie analizy rynku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-05-27 UMOWA NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SPRZĘTU MECHANICZNEGO ORAZ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA DZIAŁU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-23 Świadczenie usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną i ciepło sieciowe ponoszonych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-11 Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na dostawę obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Remontów oraz Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2019-03-25 ŚRODKI CZYSTOŚCI - UP

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-20 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-18 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-04 Zakup worków dla Działu UP.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-08 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie wg zleceń zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-02 Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-24 Posiłki regeneracyjne dla Działu UP na 2019 rok.

data publikacji:

szczegóły »