BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-06-29 Wykonanie usługi wybrania i utylizację starego piasku oraz dostawę i rozwiezienie nowego piasku do piaskownic na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-27 remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-27 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Trakt św. Wojciecha 32 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-14 Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej (projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 – działka nr 186, obręb ewidencyjny 061, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk, a także sprawowanie nadzorów nad pracami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-13 remont lokalu użytkowego przy ul. Brzozowej 15A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-08 Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Słowackiego 30 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-23 remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kościuszki 61 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-19 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty związane z remontem i przebudową dachu budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-28 Dostarczenie fabrycznie nowego, wolnego od wad urządzenia niszcząco belującego.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-27 Oprogramowanie antywirusowe z aktualizacjami na okres 36 miesięcy wraz z centralną konsolą do zarządzania na 350 stacji roboczych.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-20 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Na Stoku 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-12 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Małomiejskiej 38 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-05 Zmiana sposobu ogrzewania na lokalach: przy ul. Legnickiej 14 m 6, Partyzantów 85 m 5, Stary Rynek Oliwski 13 m 6, Orzeszkowej 11 m 4.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-05 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 A przy ul. Trakt św. Wojciecha 211 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-04 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Traugutta 21 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-01 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wolności 12 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Roboty budowlane polegające na budowie osłony punku gromadzenia odpadów przy ul. Bednarskiej 2 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 remont lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Toruńskiej 4 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 remont lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Angielska Grobla 16A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kartuskiej 31B w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-24 Remont klatki schodowej przy ul. Siennej 10 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Deotymy 7 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Łęgi 11 oraz piwnicy i na klatce schodowej budynku przy ul. Łęgi 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Siennej 8

data publikacji:

szczegóły »