BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2019-08-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na demontaż starych, dostawę i montaż na garażach administrowanych przez Zamawiającego nowych tablic porządkowych o wymiarach 300 mm x 300 mm.

data publikacji:

szczegóły »
2019-07-23 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż pieców akumulacyjnych oraz grzejników konwektorowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Joachima Lelewela 34/2 w Gdańsku w trybie analizy rynku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-05-27 UMOWA NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SPRZĘTU MECHANICZNEGO ORAZ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA DZIAŁU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-23 Świadczenie usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną i ciepło sieciowe ponoszonych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-04-11 Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na dostawę obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Remontów oraz Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2019-03-25 ŚRODKI CZYSTOŚCI - UP

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-20 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-18 Zakup agregatów prądotwórczych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

data publikacji:

szczegóły »
2019-02-04 Zakup worków dla Działu UP.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-08 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie wg zleceń zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-02 Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-24 Posiłki regeneracyjne dla Działu UP na 2019 rok.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-14 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym BOM 1,2,4,7,8,9 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-11 Przedmiotem umowy – zlecenia będzie świadczenie usług mediacyjnych na rzecz Gdańskich Nieruchomości, w tym przygotowanie projektów pism mediacyjnych i inne czynności w zakresie spraw mediacyjnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-09-03 Usługa wywozu odpadów zielonych w kontenerach o pojemności 7m3 w 2018 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2018-08-01 Dostawa i montaż 19 sztuk komórek blaszanych na opał, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości, które mają być posadowione w różnych dzielnicach Gdańska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wymiana piasku w piaskownicach oraz likwidacja piaskownic na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-29 Wykonanie prób szczelności gazu oraz wymiana i doszczelnienie instalacji gazowej na terenie miasta Gdańsk.

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wymiana instalacji gazowej na ul. Białej 4

data publikacji:

szczegóły »
2018-06-11 Wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych oraz przegląd instalacji kanalizacyjnej.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-26 Zakup czterech sztuk kosiarek bijakowych do ciągników jednoosiowych BCS oraz dwóch sztuk kosiarek spalinowych z napędem dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-23 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-22 Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

data publikacji:

szczegóły »
2018-05-07 Zakup piecy akumulacyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2018-02-13 Usługa wynajmu podnośnika koszowego wraz z operatorem.

data publikacji: 2018-05-23 09:25

szczegóły »