BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2023-03-09 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-08 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 w zakresie wydzielenia łazienki i wymiany stolarki okiennej przy ul. Robotniczej 19 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-07 Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Inwestycji i Funduszy przy ul. Toruńskiej 23.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-01 Przebudowa układu regulacji hydraulicznej instalacji podłogowej centralnego ogrzewania oraz budowa układu pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku mieszkalnego przy ul. Dąbka 6.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-31 Obsługa programistyczna Systemów Internetowych Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-30 Dostawa materiałów biurowych dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-25 Dostawa i montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych (policyjnych) i tablic z nazwą zarządcy, słupków oraz blokad parkingowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-18 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Brzegi 37/38 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-16 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-04 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynfekcji po COVID-19 i dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym obszar administrowany przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2023-01-04 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-27 Likwidacja zbiorników podziemnych wraz z odtworzeniem terenu we wnętrzu podwórzowym przy ul. De Gaulle’a 11w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-22 Wykonanie przeglądów rocznych budowlanych w lokalach komunalnych – mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 2, 3 i 4.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-19 Dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskich Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-19 Usługa w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb oraz WC wolnostojących znajdujących się na obszarze administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-09 Prowadzenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych, według zleceń Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-30 Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie firewalla Palo Alto.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-29 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9/11.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-28 Remont łazienek dla niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Na Stoku 49 i 50 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-23 Budowa instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Hallera 86 m 3, ul. Styp Rekowskiego 14 m 3 – zadanie 1; ul. Śniadeckich 20 m 7, ul. Grunwaldzka 596 m 5 – zadanie 2.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-18 Wykonanie zabezpieczenia dachów budynków: lok. użytkowy przy ul. Aksamitnej 4, ul. Mostowej 1A oraz budynku mieszkalnego przy ul. Zdrojowej 3/4.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-17 Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2023 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-16 Wykonanie pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych - mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-10 Dostawa i montaż 15 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-08 Dogęszczenie oraz zabezpieczenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »