BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-11-29 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9/11.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-28 Remont łazienek dla niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Na Stoku 49 i 50 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-23 Budowa instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Hallera 86 m 3, ul. Styp Rekowskiego 14 m 3 – zadanie 1; ul. Śniadeckich 20 m 7, ul. Grunwaldzka 596 m 5 – zadanie 2.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-18 Wykonanie zabezpieczenia dachów budynków: lok. użytkowy przy ul. Aksamitnej 4, ul. Mostowej 1A oraz budynku mieszkalnego przy ul. Zdrojowej 3/4.

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-17 Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2023 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-10 Dostawa i montaż 15 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-08 Dogęszczenie oraz zabezpieczenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-28 Wykonanie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Trakt św. Wojciecha 209/3, ul. Podstocznej 2, ul. Miedzianej 8/2, ul. Żuławskiej 91/5, ul. Władysława IV 12/6, ul. Starowiejskiej 40/4, ul. Raduńskiej 54a/1.

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-25 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-21 Dostawa kluczy aktywujących roczną subskrypcję usługi online firmy Microsoft: 1) Microsoft 365 Business Basic – 260 szt. 2) Exchange Office Plan 1 – 50 szt. 3) Office 365 E1 – 20 szt. 4) Office 365 E3 – 20 szt.

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-12 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Marynarki Polskiej 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-05 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Gdańskiej 18 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-03 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Trakt św. Wojciecha 317 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-29 Zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 3D w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-26 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Korzeniowskiego 17 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-21 Budowa ogrodzenia etap 1 przy ul. Ogarna – Garbary – Długa w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. Cygańska Góra 26C w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dworskiej 35A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-06 remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-23 Wykonanie usługi opróżniania lokali i wywozu odpadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2022/2023 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-16 remont murku oporowego przed budynkiem przy ul. Partyzantów 49B w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-11 Renowacja placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-01 wymiana hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych przy ul. Wronki 7, ul. Cygańska Góra 1, ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-06 dostawa wody mineralnej na potrzeby Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »