BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na -Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Nowiny 2A, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 druk oferty 568,05 KB 2019-09-25 14:43:11 pobierz
2 opis przedmiotu zamówienia 591,15 KB 2019-09-25 14:31:32 pobierz
3 wytyczne do kosztorysu 213,6 KB 2019-09-25 14:26:46 pobierz
4 mapa 1,13 MB 2019-09-25 14:25:06 pobierz
5 zdjęcia 1,97 MB 2019-09-25 14:24:43 pobierz
6 wzór umowy 434,63 KB 2019-09-25 14:24:15 pobierz